Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών αφού έλαβε υπόψη της την από 28.2.2019 μήνυση των μελών της προσωρινής διοίκησης της ΕΤΗΠΤΑ Βασιλείου Νίνου και Ιωάννη Μπελίκα κατά παντός υπευθύνου για πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση, απάτη κατ’ εξακολούθηση, απιστία κατ’ εξακολούθηση και υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση, κατά των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΤΗΠΤΑ που διετέλεσαν την περίοδο από το 2005 έως και την 20.6.2017, έκρινε από την διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση, τα έγγραφα της δικογραφίας και τις ένορκες καταθέσεις μαρτύρων ότι δεν στοιχειοθετείται οιαδήποτε αξιόποινη πράξη και κατ’ ακολουθία η μήνυση απορρίπτεται στο σύνολό της και τίθεται στο αρχείο με την με αρ. 557/2019 διάταξη της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών.

Ελπίζουμε στο μέλλον να μην ξαναζήσουμε τέτοια γεγονότα, τα οποία εκτός της άσκοπης οικονομικής επιβάρυνσης που προκαλούν, αποτελούν τροχοπέδη και ανασταλτικό παράγοντα στην όλη λειτουργία του σωματείου μας.

Καιρός να αποβάλλουμε κατάλοιπα του παρελθόντος, για να μπορέσουμε να δούμε την πραγματικότητα από άλλη οπτική γωνία.