Κρυφή «βόμβα» για ενδεχόμενη επαναφορά των δώρων σε συνταξιούχους και σε μισθωτούς του Δημοσίου, με ποσά ακόμη και της τάξης των 250 και 300 ευρώ - πολύ πιο κάτω δηλαδή από τα 800 και τα 1.000 ευρώ ετησίως που έπαιρναν πριν την κατάργησή τους το 2013 -  αποκαλύπτεται μέσα από την τελευταία απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» με την απόφαση αυτή που έβγαλε η Ολομέλεια του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου (υπ. αριθμ. 1388/11-11-2018) οι δικαστές έκριναν ότι ορθά καταργήθηκε το δώρο των 800 ευρώ με το νόμο 3487/2010 στους συνταξιούχους που έπαιρναν σύνταξη πάνω από 2.500 ευρώ. Παράλληλα, όμως, στην παράγραφο 8.3 της απόφασης προσδιόρισαν ως ένα βαθμό και το τι μέλλει γενέσθαι από τη νομοθετική πλευρά, λέγοντας ότι «δεν κατοχυρώνεται ούτε από την εθνική ούτε από τη διεθνή έννομη τάξη το δικαίωμα σε συντάξεις ή παρακολουθήματα αυτών συγκεκριμένου ύψους».

Η θέση αυτή βασίστηκε σε παλαιότερες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (287/2008 και 11 Τμ. 5110/2015, 177/2012, 836/2009, 1443/2004) και σημαίνει ότι ναι μεν το κράτος οφείλει να εξασφαλίζει την επάρκεια των συντάξεων, αλλά δεν υφίσταται δέσμευση για τη διατήρηση «συντάξεων και βοηθημάτων σε συγκεκριμένο ύψος».

Στην πράξη λοιπόν, αν η παρούσα κυβέρνηση ή η επόμενη υποχρεωθεί να επαναφέρει τα δώρα σε όλους τους συνταξιούχους, καθώς και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, δεν έχει τη δέσμευση από εδώ και πέρα να τα καταβάλει με τα ίδια ποσά που ήταν όταν καταργήθηκαν (800 ευρώ και 1.000 ευρώ αντίστοιχα) αλλά έχει τη δικαιοδοσία να τα νομοθετήσει ως έκτακτα βοηθήματα λόγω εορτών με ποσά πολύ χαμηλότερα ακόμη και στα 250 με 300 ευρώ το χρόνο.

Η θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ότι στο μέλλον δεν είναι στη δικαιοδοσία των δικαστών να ορίσουν πόσα θα είναι τα δώρα, αλλά των κυβερνήσεων με βάση τις αντοχές του προϋπολογισμού.