Αθήνα 8/2/2019

ΠΡΟΣ 

Την προσωρινή διοίκηση της ΕΤΗΠΤΑ

Συνάδελφοι,

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 2617/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) έχετε υποχρέωση μεταξύ άλλων να συγκαλέσετε γενική συνέλευση των μελών του σωματείου, προκειμένου μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης να εκλεγεί από τη γενική συνέλευση εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια εκλογών, να καθορισθεί ημερομηνία εκλογών και να εκλεγεί η τακτική διοίκηση του σωματείου.

Επειδή η απόφαση δημοσιεύθηκε την 24-10-2018 και ως εκ τούτου νομιμοποιείστε μέχρι την 24-02-2019 να εφαρμόσετε την δικαστική απόφαση, αιτούμεθα να μας γνωρίσετε άμεσα τα χρονικά διαστήματα που υποχρεούστε να προβείτε στις ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες, επισημαίνοντάς σας την καταληκτική ημερομηνία της 24-02-2019.