Ο Όμιλος αποτελείται από τις εταιρείες «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ – DOUSIS COM» και «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. – POWER PEOPLE».

Λόγω της επιδημίας του Κορονοϊού έχει εντάξει το προσωπικό του στο πρόγραμμα "συνεργασία" (μισή δουλειά, μισός μισθός, κρατική επιδότηση),

Τους τελευταίους μήνες προχώρησε σε αρκετές απολύσεις μεταξύ των οποίων δύο γραφίστες και μια φωτογράφο.από τα περιοδικά Miss Glitter και The Body, αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που βιώνει ο κλάδος των εκδόσεων.