Η κυβέρνηση θα καταβάλλει σε όλους τους συνταξιούχους εφάπαξ εντός του 2020 τα αναδρομικά που αφορούν μόνο στην κύρια σύνταξη και δεν καλύπτει τα δώρα και τις επικουρικές.

Τροπολογία κατέθεσε το ΥΠΟΙΚ και το Υπ. Εργασίας για τα αναδρομικά των συνταξιούχων μετά τις σχετικές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις οποίες θα επιστραφούν οι περικοπές μόνο στις κύριες συντάξεις, βάσει της νομοθεσίας του 2012, για την περίοδο μεταξύ Ιουνίου 2015 και Μάιου 2016, σε όλους τους συνταξιούχους.

* Ποσά τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ΄εφαρμογή των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 και αφορούν το χρονικό διάστημα  από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση  του ν. Κατρούγκαλου (13.5.2016), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

* Η καταβολή θα ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

* Με την καταβολή των παραπάνω ποσών αποσβένονται οι αξιώσεις των συνταξιούχων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. Κατρούγκαλου (13.5.2016).

* Η εν λόγω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το παραπάνω καταβαλλόμενο ποσό.

Με την τροπολογία που κατατέθηκε, θα καταβληθούν εντός εξαμήνου 900 δισ. ευρώ μόνο στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και μόνο για τις περικοπές στις κύριες συντάξεις. Δεν προβλέπεται καταβολή για τις περικοπές των δώρων και των επιδομάτων ούτε για τις επικουρικές συντάξεις, παρόλο που οι αποφάσεις του ΣτΕ το 2015 τις είχαν κρίνει αντισυνταγματικές.

Στην πράξη δεν θα λάβουν αναδρομικά οι συνταξιούχοι που λάμβαναν κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά ως άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης, δηλαδή όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Μέσα στην τροπολογία προβλέπεται ότι με την καταβολή των αναδρομικών των κύριων συντάξεων, αποσβήνεται κάθε απαίτηση των συνταξιούχων για δώρα, επιδόματα και επικουρικές συντάξεις, με εξαίρεση όσους έχουν προσφύγει δικαστικά.

Ουσιαστικά η κυβέρνηση που μέχρι πρότινος μιλούσε για συνολική λύση χωρίς δικαστικά έξοδα, με την τροπολογία «σπρώχνει» τους συνταξιούχους να καταθέσουν αγωγές εντός εξαμήνου και μέχρι την καταβολή των αναδρομικών των κύριων συντάξεων.