ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Στην Αθήνα σήμερα 3 Μαρτίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 15:30 στο ξενοδοχείο «Radisson Blue Park Hotel» και με την παρουσία της Ελένης Μπιμπή, Δικηγόρου Αθηνών, ως δικαστικού αντιπροσώπου, που διορίστηγκε με την υπ’ αριθ. 2753 απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών συνήλθαν τα μέλη της Ενωσης Τεχνικών Ημερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών ύστερα από πρόσκληση της Διοίκησης σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό με θέμα, εκτός των άλλων: «Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής».

Τα μέλη του Σωματείου, υπό την εποπτεία του Δικαστικού, προβήκανε με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό τους, στην εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, που θα πραγματοιήσει τις αρχαιρεσίες την Κυριακή 17 Μαρτίου και τη Δευτέρα 18 Μαρτίου και ώρα 8:00 π.μ. έως 8: μ.μ., στα γραφεία της Ενωσης Αριστείδου 10 –12 (2ος όροφος), για την ανάδειξη νέας Διοίκησης και των άλλων οργάνων.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, έγινε η διαλογή των ψήφων:

Bρέθηκαν συνολικά 201 ψηφοδέλτια, από τα οποία 200 έγκυρα, 1 άκυρa και 0 λευκά.

Εκλέχθηκαν τακτικά μέλη οι:

1) ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ 147 ΨΗΦΟΥΣ

2) ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕ 146 ΨΗΦΟΥΣ

3) ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕ 138 ΨΗΦΟΥΣ


Αναπληρωματικά μέλη οι:

1) BΛΑΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΕ 136 ΨΗΦΟΥΣ

2) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕ 136 ΨΗΦΟΥΣ

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ