ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η΄ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

            Του «ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο Μυλωνά του Αθανασίου, κάτοικο Αθήνας επί της οδού Ναζιανζού αρ. 11, κάτοχος του ΑΦΜ 028420262.

ΠΡΟΣ

            Την προσωρινή διοίκηση της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αριστείδου αρ. 10-12 και εκπροσωπείται νόμιμα. ΑΦΜ :09005495, ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ.

----------------------------------------

Όπως καλά γνωρίζετε καλέσατε την 18-11-2018 τα μέλη του κλάδου μας σε έκτακτη συνέλευση προκειμένου να συζητήσετε σημαντικά θέματα που άπτονται των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών εξελίξεων.

Σας επισημαίνουμε ότι σ’ όλες τις ενέργειες που θα προβείτε είστε υποχρεωμένοι να έχετε γνώμονα την με αριθμό 2617/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που σας διόρισε προσωρινή διοίκηση και σας δεσμεύει με συγκεκριμένες εξουσίες. Είναι αυτονόητο ότι η θεματολογία που αναφέρετε θα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα διότι η λήψη οποιαδήποτε αποφάσεως για τα ανωτέρα ζητήματα που θέτετε, αποτελεί υπέρβαση των αρμοδιοτήτων σας και κατάφωρη παραβίαση της δικαστικής αποφάσεως.

Επειδή έχετε επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα νομιμότητας μην παρερμηνεύεται το περιεχόμενο της δικαστικής αποφάσεως κατά το δοκούν, προκειμένου να παραχωρήσετε στους εαυτούς σας υπέρμετρες εξουσίες, διότι οι οποιεσδήποτε ενέργειες σας που παρεκκλίνουν της αποφάσεως του δικαστηρίου επισύρουν προσωπικές ποινικές και αστικές σας ευθύνες.

Φρονούμε ότι τα ζητήματα αυτά είναι μείζονος σημασίας και κοινωνικής ευαισθησίας και σας καλούμε να εφαρμόσετε άμεσα την δικαστική απόφαση και να προβείτε σε Γενική Συνέλευση για διενέργεια εκλογών, να καθορίσετε ημερομηνία αυτών, ώστε να εκλεγεί η τακτική διοίκηση του σωματείου, που θα επιληφθεί των ανωτέρων θεμάτων. Συνεπώς μη παραγκωνίζεται ούτε να μεθοδεύεται ενέργειες που αποκλείουν την συμμετοχή του κλάδου στην λήψη τόσο σημαντικών αποφάσεων.

Είναι άξιον απορίας γιατί δεν εφαρμόζετε άμεσα την δικαστική απόφαση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αλλά ως προσωρινή διοίκηση σκοπίμως κωλυσιεργείτε με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος σε θέματα για τα οποία ο κλάδος θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία και δεν θα προλάβει τις εξελίξεις.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ταυτόχρονα ολόκληρο το περιεχόμενό της στην έκθεση επιδόσεώς του.

Αθήνα, 16-11-2018

Ο Εξωδίκως Δηλών