Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διορίστηκε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απεσάκης Φώτης 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπελίκας Ιωάννης 

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίνος Βασίλειος 

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγόπουλος Φώτης 

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λάκκας Βασίλειος 

ΤΑΜΙΑΣ: Αργύρης Νικόλαος 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ: Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος, Βλάχου Αθηνά, Οικονόμου Ιωάννης, Σαββόπουλος Ορέστης 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: Μπαλαγιάννης Δημήτριος 

ΕΦΟΡΟΣ: Αβτζή Αικατερίνη 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παπαποστόλου Χαράλαμπος 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φιλιππίδης Ιωάννης

ΜΕΛΗ: Τουλούπης Δημήτριος, Χριστοδουλάκης Σταύρος

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών παρέχει στα ανωτέρω πρόσωπα της προσωρινής διοίκησης την εξουσιοδότηση να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης, να εκλεγεί από τη γενική συνέλευση εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια εκλογών, να καθοριστεί ημερομηνία εκλογών και να εκλεγεί η τακτική διοίκηση του σωματείου.