Επειδή κατά τη δικάσιμο της 23ης Απριλίου 2018 η Πρόεδρος του Δικαστηρίου (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ανακάλεσε την χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή και επομένως ελλείψει νόμιμης Διοίκησης και εν αναμονή της Απόφασης του Δικαστηρίου, η προγραμματισθείσα για την Κυριακή 29 Απριλίου 2018 και μετ΄ αναβολή για την Κυριακή 6 Μαΐου 2018 Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης, δεν θα πραγματοποιηθεί.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
Νομικός Σύμβουλος ΕΤΗΠΤΑ