Από 5% έως 15% θα μειωθούν τελικά οι συντάξεις, σύμφωνα με πληροφορίες ενώ οριστικά από την 1η Ιανουαρίου 2013 καταργείται στους συνταξιούχους η χορήγηση των επιδομάτων (δώρων) Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα θερινής άδειας. Την ίδια στιγμή, από το ερχόμενο έτος αυξάνεται το όριο συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια και φτάνει στο 67ο έτος της ηλικίας.

Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ενημέρωσε τους φαρμακευτικούς συλλόγους ότι εντάχθηκε ήδη στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης (e-syntagografisi.gr) με τις διατάξεις που διέπουν αυτήν και ακολουθούνται και από τα άλλα εντεταγμένα ταμεία. Οι συμβεβλημένοι και μη ιατροί, δύνανται να συνταγογραφούν με ηλεκτρονικό αλλά και με χειρόγραφο τρόπο έως και την 28η Σεπτεμβρίου 2012. Μετά από αυτή την ημερομηνία η οποία είναι καταληκτική, η συνταγογράφηση θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η Διεύθυνση Φορολογίας του υπουργείου Οικονομικών απέστειλε προς τις ΔΟΥ την εγκύκλιο για την εφαρμογή της παραγράφου θδ στο άρθρο 138 του Ν. 4052/2012, με την οποία οι άνεργοι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ απαλλάσσονται από την καταβολή της ειδικής εισφοράς για το οικονομικό έτος 2012. Η συγκεκριμένη διάταξη είχε συμπεριληφθεί στον προαναφερόμενο νόμο της κυβέρνησης Παπαδήμου και χρειάστηκαν δύο ακόμη κυβερνήσεις για να υλοποιηθεί.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας οι άνεργοι Τεχικοί Τύπου προσκομίζοντας στην εφορία βεβαίωση της ιδιότητάς τους από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως άνεργοι, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής όλων των έκτακτων επιβαρύνσεων (χαράτσια).

Συγκεκριμένα, ο κ. Αντώνης Ρουπακιώτης υπέγραψε την εξής απόφαση:
«Ως αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση της βεβαίωσης πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης και του Λογαριασμού Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ορίζονται τα Τμήματα Εσόδων Παροχής της Α’ και της Γ’ Διεύθυνσης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τα οποία βεβαιώνουν το χρονικό διάστημα της επιδότησης σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στις Υπηρεσίες και τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων».

 

Ενημερώνουμε τους συναφέλφους εργαζόμενους και συνταξιούχους ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες (θεωρήσεις εξετάσεων κ.λπ.), στη Χρήστου Λαδά λειτουργούν ΜΟΝΟ κάθε Τετάρτη, λόγω έλλειψης... προσωπικού!

 

Με εγκύκλιό της η ΓΣΕΕ διευκρινίζει ότι όλες οι Συλλογικές Συμβάσεις με ισχύ πάνω από ένα έτος (βλέπε Σ.Σ.Ε. ΕΤΗΠΤΑ 2008-2009) οι οποίες δεν έχουν καταγγελθεί θεωρούνται αορίστου διαρκείας και συνεχίζουν να εφαρμόζονται.

Μετά την καταγγελία της, είναι στην ευχέρεια του εργοδότη να διατηρήσει τους μισθολογικούς όρους της ΣΣΕ στο ίδιο ύψος ή να «επωφεληθεί» από τη ρύθμιση της παρ.4 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 6/2012, μειώνοντας την αμοιβή στο βασικό μισθό της μισθολογικής κατηγορίας κάθε εργαζόμενου με τα τέσσερα προβλεπόμενα επιδόματα συν το επίδομα γάμου, που αποτελεί γενικό κατώτατο όρο εργασίας ρητά προβλεπόμενο από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ως κατώτατο όριο προστασίας των εργαζομένων συνταγματικά προστατευόμενο (άρθρα 21 και 22 Συντάγματος).

Εφόσον δεν υπογραφεί νέα ΣΣΕ, στο πεδίο εφαρμογής της οποίας να συμφωνούν και τα δύο μέρη (εργοδότης και εργαζόμενοι), οι λοιποί όροι εργασίας, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι όροι εκτός της αμοιβής, μετενεργούν στο σύνολό τους ως ενοχικοί όροι των ατομικών συμβάσεων των εργαζομένων που υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής της λήξασας ΣΣΕ, για όσο χρόνο αυτή είχε κανονιστική ισχύ. Αυτοί οι όροι μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με συμφωνία του εργαζόμενου και  όχι μονομερώς από τον εργοδότη.

 

Πρόγραμμα εξυγίανσης για τη διάσωση του Ταμείου, ανακοίνωσε ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού (ΕΔΟΕΑΠ). Σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση του Οργανισμού υποστηρίζει ότι τα μέτρα ήταν αναγκαία με δεδομένο ότι η αναλογιστική μελέτη δίνει στο Ταμείο αναλογιστική βιωσιμότητα 5 έως 15 χρόνια, ενώ η κατάσταση επιβαρύνεται, από το αναγκαστικό κούρεμα των αποθεματικών, τη μείωση των εσόδων και τη γενικότερη κατάρρευση του κοινωνικού κράτους.

Τι γίνεται αγαπητοί συνάδελφοι συνδικαλιστές με τις Κλαδικές μας Συμβάσεις;

Προχωράνε;

Αν όχι, τι σκοπεύετε να κάνετε;

Θα περιμένετε να περάσουν οι εκλογές;

Ο χρόνος τελειώνει.

Η 15η Μαΐου πλησιάζει επικίνδυνα.

Οι ευθύνες σας είναι τεράστιες.