Από 1/1/2015 και εφεξής καθιερώνεται νέο σύστημα υπολογισμού συντάξεων, το οποίο βασίζεται στην πρόβλεψη βασικής σύνταξης και αναλογικού ποσού σύνταξης.

Ειδικότερα:

Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται 1/35 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας. Ο συντελεστής για τα συντάξιμα χρόνια που θα διανυθούν από 1/1/2011 και μετά είναι αυτός που αντιστοιχεί στο τελευταίο πλήρες έτος του συνολικού συντάξιμου χρόνου.

aneneosi-vivliariou-ygeias-online.jpgΑπό την Γ΄Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών μας ενημερώνουν ότι, προκειμένου να προχωρήσουν στη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για το έτος 2017, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιολογητικών:
Για όλα τα έμμεσα μέλη τα οποία είναι άνω των 18 ετών:

Δελτίο ταυτότητας (φωτοτυπία)
ΑΜΚΑ
ΑΦΜ

Επιπλέον, για τα τέκνα που σπουδάζουν:
Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους

Για τα έμμεσα μέλη κάτω των 18 ετών:
ΑΜΚΑ

Για τους συνταξιούχους
ΑΜΚΑ.
Σε περίπτωση που ο άμεσα ασφαλισμένος συνταξιούχος ασφαλίζει τον/την σύζυγο, να επιδεικνύεται το εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2015.

SYNTAKSEIS-XHREIAS.jpg

Μειώνονται οι συντάξεις χηρείας με τις πιο αυστηρές προϋποθέσεις στην περίπτωση των διαζευγμένων, ενώ και οι συντάξεις άγαμων θυγατέρων ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Ολες οι αλλαγές, αφορούν θανάτους που επήλθαν μετά την 13η Μαίου του 2016. Αποκλείονται ωστόσο, οι αιτούντες στις περιπτώσεις που ο θανών δεν έχει τις προϋποθέσεις για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.

Συγκεκριμένα με εγκύκλιο που ήδη έχει εκδώσει το υπουργείο Εργασίας οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου στα δικαιοδόχα μέλη συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, εφόσον ο θάνατος επήλθε από 13.05.2016 και μετά άλλαξαν και εισάγονται ρυθμίσεις με ενιαίες αρχές και κανόνες, για όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα προέλευσης.

Επίσης ορίζεται ότι προκειμένου να χορηγηθεί σύνταξη λόγω χηρείας στα δικαιοδόχα μέλη σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, ο θανών θα πρέπει κατά τον θάνατο να έχει συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, πλήρους ή μειωμένης, όπως διαμορφώνονται ανά ασφαλιστικό οργανισμό και ανά κατηγορία ασφαλισμένων (παλαιοί ­ νέοι).

Ειδικότερα ώς δικαιοδόχα μέλη που υπό προϋποθέσεις λαμβάνουν τη σύνταξη λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για κάθε κατηγορία, ο επιζών σύζυγος, τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετημένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά καθώς και ο/η διαζευγμένος/η σύζυγος

Οι προϋποθέσεις σύμφωνα με την εγκύκλιο είναι οι εξής:

Περί ρυθμίσεως θεμάτων Κοινωνικής Ασφαλίσεως 

και εργασίας των τεχνικών Τύπου,

λόγω αλλαγής τεχνολογίας (Α' 202).

Άρθρον 1.

1. Ο παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Αθηνών υφιστάμενος Κλάδος Συντάξεων Εργατών Τύπου Αθηνών μετονομάζεται εις Κλάδον Συντάξεων Τεχνικών Τύπου Αθηνών και χορηγήσεως Ειδικού Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας.

2. Ο Λογαριασμός Κυρίας Ασφαλίσεως του παρά τω ΤΑΕΤΑ Κλάδου Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Θεσσαλονίκης μετονομάζεται εις Λογαριασμόν Συντάξεων Τεχνικού Τύπου Θεσσαλονίκης και χορηγήσεως ειδικού Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας. Ο Κλάδος Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Θεσσαλονίκης μετονομάζεται εις Κλάδον Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης (ΚΑΤΤΘ).

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημοσίευσε απόφαση που κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές που έγιναν από 1/8/12 (με τον ν. 4093/12) στους μισθούς των εν ενεργεία και στις συντάξεις των συνταξιούχων ιατρών του ΕΣΥ.

Σύντομα σύφωνα με το «Εθνος» αναμένεται η δημοσίευση αποφάσεων που δικαιώνουν ενστόλους, καθηγητές ΑΕΙ, διευθυντές ΕΣΥ, ενώ την ίδια στιγμή η Ολομέλεια το ΣτΕ καλείται να αποφανθεί στις προσφυγές καθηγητών ΤΕΙ, που ζητούν να κριθούν αντισυνταγματικές οι δικές τους περικοπές.

Στον αέρα βρίσκεται επίσης και η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ. 

Τα δικαιολογητικά για το Πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας και οικονομικής αδυναμίας καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους στις διευθύνσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας .

 

Τα δικαιολογητικά για το Πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας και οικονομικής αδυναμίας

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986,   στην οποία να δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος :
α)  είναι άνεργος.
β)  είναι ανασφάλιστος.
γ)  δε δικαιούται σύνταξη εσωτερικού η εξωτερικού.
δ) σε περίπτωση που ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει την Υπηρεσία μας και να  επιστρέψει το  βιβλιάριο.
ε)  δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση.
Εκκαθαριστικό Εφορίας  (του προηγούμενου έτους, αντίγραφο δήλωσης του τρέχοντος έτους και Ε9 αν προκύπτουν ακίνητα και Ε2)  . 
Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίγραφα όλων των σελίδων του Διαβατηρίου και Ειδικού δελτίου Ταυτότητας ομογενούς .
Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο κατοικίας ) ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.
Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τα ικανά προς εργασία άτομα από 29 έως 55 ετών.
Δύο φωτογραφίες  (σε περίπτωση που εκδίδεται  για πρώτη φορά βιβλιάριο ανασφαλίστου)
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο που να αναφέρει  το είδος της πάθησης ή βεβαίωση εισαγωγής  σε Νοσοκομείο, εφόσον παραμένει νοσηλευόμενος.
Για έγγαμους απαιτούνται  δικαιολογητικά και  για τους δύο συζύγους,  εάν είναι  διαζευγμένοι   το διαζύγιο  και  εάν είναι  σε διάσταση  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986,   στην οποία να δηλώνεται ότι είναι σε διάσταση.
Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης στον Ο.Γ.Α.  θα προσκομίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης των δικαιολογητικών για σύνταξη.
 Για άτομα με αναπηρία απαιτείται  αντίγραφο γνωμάτευσης υγειονομικής Επιτροπής  .
Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ασφαλισμένος και δεν δικαιούται ιατροφαρμακευτική & νοσοκομειακή περίθαλψη για το έτος…………..(Οι βεβαιώσεις από τους ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ- ΟΑΕΕ- ΟΓΑ περί μη ασφάλισης ζητούνται αυτεπάγγελτα). 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (ζητείται αυτεπάγγελτα).
Στην περίπτωση βραχυπρόθεσμης ανανέωσης του βιβλιαρίου (μέχρι 2 μήνες) κατατίθεται και το υπάρχον βιβλιάριο.
Βεβαίωση νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ

Εκκαθαριστικό Εφορίας.
Φωτοτυπία Ταυτότητας  (διπλής όψης).
Και κατά περίπτωση λοιπά δικαιολογητικά

Ο ΕΟΠΥΥ θα αποζημιώνει κόστος της ειδικής εξέτασης για την ανίχνευση του ιού του γρίπης (ΑΗ1Ν1) στα δημόσια νοσοκομεία, όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Υγείας μετά τη σχετική καταγγελία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και τον θόρυβο που δημιουργήθηκε για το θέμα.

Ενώ ο ιός της γρίπης βρίσκεται σε έξαρση, οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες του συστήματος δημόσιας υγείας ζητούσαν το ποσό των 50 ευρώ ανά ασθενή προκειμένου να διενεργούν τη μοριακή διάγνωση.

Τελικά, κατόπιν εντολής του υπουργείου Υγείας το κόστος των εξετάσεων αυτών θα το αναλάβει ο ΕΟΠΥΥ, ενώ ήδη το ΚΕΕΛΠΝΟ ανέλαβε μέρος της οικονομικής ενίσχυσης των εξετάσεων για ασθενείς που είναι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.