Από την Γ΄Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών μας ενημερώνουν ότι, προκειμένου να προχωρήσουν στη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για το έτος 2016, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιολογητικών:

Για όλα τα έμμεσα μέλη τα οποία είναι άνω των 18 ετών:
Δελτίο ταυτότητας (φωτοτυπία)
ΑΜΚΑ
ΑΦΜ

Επιπλέον, για τα τέκνα που σπουδάζουν:
Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους

Για τα έμμεσα μέλη κάτω των 18 ετών:
ΑΜΚΑ

Για τους συνταξιούχους
ΑΜΚΑ.
Σε περίπτωση που ο άμεσα ασφαλισμένος συνταξιούχος ασφαλίζει τον/την σύζυγο, να επιδεικνύεται το εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2015.