Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις συντάξεις λόγω γήρατος στην Ελλάδα.

Οι περίοδοι ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή στην Ελβετία συνυπολογίζονται με τις περιόδους ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει στην Ελλάδα και πρέπει να τις αναφέρετε σε κάθε αίτηση που υποβάλλετε.

Πότε μπορώ να διεκδικήσω;

Για να δικαιούστε σύνταξη γήρατος πρέπει να είστε ορισμένης ηλικίας και να έχετε συμπληρώσει ορισμένο αριθμό ημερών ασφάλισης. Το δικαίωμα στη σύνταξη μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και έως τότε ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να εργάζεται.

Το γενικό όριο ηλικίας είναι το 67ο έτος και ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15 έτη (4.500 ημέρες εργασίας). Ως γενική προϋπόθεση πλήρους συνταξιοδότησης καθορίζεται η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης (12.000 ημέρες εργασίας) και του 62ου έτους της ηλικίας.

Επίσης, τα προστατευόμενα μέλη δικαιούνται υπό προϋποθέσεις ένα επιπλέον ποσό κάθε μήνα.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ;

Πλήρης σύνταξη: πλήρη συνταξιοδότηση δικαιούστε εφόσον έχετε συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης (12.000 ημέρες ασφάλισης) και είστε 62 ετών ή εφόσον έχετε συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης (4.500 ημέρες ασφάλισης) και είστε 67 ετών.

Για τις γυναίκες: 12.000 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 10.000 θα έχουν συμπληρωθεί από την 1/1/2013 και έπειτα, και στο 62οέτος ηλικίας, όριο που θα αυξηθεί σταδιακά στα 67 έτη μέχρι το 2022.

Για τους άντρες: 10.000 ημέρες ασφάλισης και στο 67οέτος ηλικίας.

Για τις μητέρες και τους χήρους πατέρες ανήλικων τέκνων: 5.500 ημέρες ασφάλισης και στο 67ο έτος ηλικίας.

Μειωμένη σύνταξη: δικαιούστε μειωμένη σύνταξη εφόσον έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης και είστε 62 ετών.

Επίσης, εάν ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 δικαιούστε πρόωρη μειωμένη σύνταξη στα 62 έτη εάν είστε μητέρα ανήλικου ή ανάπηρου παιδιού και έχετε συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης (6.000 ημέρες εργασίας).

Αν είστε ασφαλισμένος πριν την 1/1/1993 μπορείτε να λάβετε μειωμένη πρόωρη σύνταξη με τους ακόλουθους όρους:

  • στην ηλικία των 62 ετών εφόσον έχετε συμπληρώσει 15 χρόνια ασφάλισης (4.500 ημέρες ασφάλισης) από τις οποίες οι 100 κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγούνται της σύνταξης.
  • στην ηλικία των 62 ετών εάν είστε άντρας και έχετε συμπληρώσει 10.000 ημέρες ασφάλισης και στην ηλικία των 62 ετών, εάν είστε γυναίκα και έχετε συμπληρώσει 12.000 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 100 ανά έτος κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγούνται της σύνταξης.
  • στην ηλικία των 62 εφόσον έχετε συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης (10.500 ημέρες ασφάλισης) από τις οποίες οι 7.500 σε βαριά και ανθυγιεινή εργασία.
  • στην ηλικία των 50 ετών εάν είστε μητέρα ή χήρος πατέρας με ανάπηρο παιδί και έχετε συμπληρώσει 18 έτη ασφάλισης (5.500 ημέρες ασφάλισης).

Τα διαστήματα χορήγησης αναπηρικής σύνταξης, επιδομάτων ασθένειας και ανεργίας συνυπολογίζονται, αν χρειάζεται, με τις ημέρες ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Υπό ορισμένες συνθήκες, συνυπολογίζονται και τα πλασματικά έτη ασφάλισης.

Οι συντάξεις υπόκεινται σε φορολογία.

Τι δικαιούμαι και πώς μπορώ να το διεκδικήσω;

Η βασική σύνταξη περιλαμβάνει δύο μέρη: (α) την εθνική σύνταξη, η οποία δεν χρηματοδοτείται από τις εισφορές, αλλά απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό και (β) τη συμπληρωματική σύνταξη, η οποία υπολογίζεται λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων βάσει των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές από το 2002 μέχρι το μήνα υποβολής της αίτησης για σύνταξη καθώς και βάσει του ποσοστού αντικατάστασης που αφορά τη συνολική περίοδο ασφάλισης. Χορηγείται σε μηνιαία βάση.

Για να υποβάλετε αίτηση για σύνταξη γήρατος, πατήστε στο: https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/elektronike-aitese-syntaxiodoteses

Επεξήγηση όρων

  • Βαριά και ανθυγιεινή εργασία: https://www.ypakp.gr/uploads/docs/4601.pdf.

  • Πλασματικά έτη ασφάλισης: συγκεκριμένες περίοδοι όπως οι σπουδές, οι απεργίες, η μαθητεία, η στρατιωτική θητεία, η φυλάκιση, οι γονικές άδειες κ.α. για τις οποίες καταβάλλονται εισφορές αναδρομικά.

Έγγραφα που μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε

Μάθε τα δικαιώματά σου

Έκδοση και ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε;

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

Αγίου Κωνσταντίνου 8

10241 Αθήνα

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ: +30 2106744663

Ιστοσελίδα: http://www.efka.gov.gr