Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημοσίευσε απόφαση που κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές που έγιναν από 1/8/12 (με τον ν. 4093/12) στους μισθούς των εν ενεργεία και στις συντάξεις των συνταξιούχων ιατρών του ΕΣΥ.

Σύντομα σύφωνα με το «Εθνος» αναμένεται η δημοσίευση αποφάσεων που δικαιώνουν ενστόλους, καθηγητές ΑΕΙ, διευθυντές ΕΣΥ, ενώ την ίδια στιγμή η Ολομέλεια το ΣτΕ καλείται να αποφανθεί στις προσφυγές καθηγητών ΤΕΙ, που ζητούν να κριθούν αντισυνταγματικές οι δικές τους περικοπές.

Στον αέρα βρίσκεται επίσης και η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ. 

Τα δικαιολογητικά για το Πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας και οικονομικής αδυναμίας καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους στις διευθύνσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας .

 

Τα δικαιολογητικά για το Πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας και οικονομικής αδυναμίας

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986,   στην οποία να δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος :
α)  είναι άνεργος.
β)  είναι ανασφάλιστος.
γ)  δε δικαιούται σύνταξη εσωτερικού η εξωτερικού.
δ) σε περίπτωση που ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει την Υπηρεσία μας και να  επιστρέψει το  βιβλιάριο.
ε)  δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση.
Εκκαθαριστικό Εφορίας  (του προηγούμενου έτους, αντίγραφο δήλωσης του τρέχοντος έτους και Ε9 αν προκύπτουν ακίνητα και Ε2)  . 
Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίγραφα όλων των σελίδων του Διαβατηρίου και Ειδικού δελτίου Ταυτότητας ομογενούς .
Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο κατοικίας ) ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.
Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τα ικανά προς εργασία άτομα από 29 έως 55 ετών.
Δύο φωτογραφίες  (σε περίπτωση που εκδίδεται  για πρώτη φορά βιβλιάριο ανασφαλίστου)
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο που να αναφέρει  το είδος της πάθησης ή βεβαίωση εισαγωγής  σε Νοσοκομείο, εφόσον παραμένει νοσηλευόμενος.
Για έγγαμους απαιτούνται  δικαιολογητικά και  για τους δύο συζύγους,  εάν είναι  διαζευγμένοι   το διαζύγιο  και  εάν είναι  σε διάσταση  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986,   στην οποία να δηλώνεται ότι είναι σε διάσταση.
Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης στον Ο.Γ.Α.  θα προσκομίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης των δικαιολογητικών για σύνταξη.
 Για άτομα με αναπηρία απαιτείται  αντίγραφο γνωμάτευσης υγειονομικής Επιτροπής  .
Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ασφαλισμένος και δεν δικαιούται ιατροφαρμακευτική & νοσοκομειακή περίθαλψη για το έτος…………..(Οι βεβαιώσεις από τους ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ- ΟΑΕΕ- ΟΓΑ περί μη ασφάλισης ζητούνται αυτεπάγγελτα). 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (ζητείται αυτεπάγγελτα).
Στην περίπτωση βραχυπρόθεσμης ανανέωσης του βιβλιαρίου (μέχρι 2 μήνες) κατατίθεται και το υπάρχον βιβλιάριο.
Βεβαίωση νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ

Εκκαθαριστικό Εφορίας.
Φωτοτυπία Ταυτότητας  (διπλής όψης).
Και κατά περίπτωση λοιπά δικαιολογητικά

Ο ΕΟΠΥΥ θα αποζημιώνει κόστος της ειδικής εξέτασης για την ανίχνευση του ιού του γρίπης (ΑΗ1Ν1) στα δημόσια νοσοκομεία, όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Υγείας μετά τη σχετική καταγγελία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και τον θόρυβο που δημιουργήθηκε για το θέμα.

Ενώ ο ιός της γρίπης βρίσκεται σε έξαρση, οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες του συστήματος δημόσιας υγείας ζητούσαν το ποσό των 50 ευρώ ανά ασθενή προκειμένου να διενεργούν τη μοριακή διάγνωση.

Τελικά, κατόπιν εντολής του υπουργείου Υγείας το κόστος των εξετάσεων αυτών θα το αναλάβει ο ΕΟΠΥΥ, ενώ ήδη το ΚΕΕΛΠΝΟ ανέλαβε μέρος της οικονομικής ενίσχυσης των εξετάσεων για ασθενείς που είναι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Από την Γ΄Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών μας ενημερώνουν ότι, προκειμένου να προχωρήσουν στη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για το έτος 2016, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιολογητικών:

Για όλα τα έμμεσα μέλη τα οποία είναι άνω των 18 ετών:
Δελτίο ταυτότητας (φωτοτυπία)
ΑΜΚΑ
ΑΦΜ

Επιπλέον, για τα τέκνα που σπουδάζουν:
Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους

Για τα έμμεσα μέλη κάτω των 18 ετών:
ΑΜΚΑ

Για τους συνταξιούχους
ΑΜΚΑ.
Σε περίπτωση που ο άμεσα ασφαλισμένος συνταξιούχος ασφαλίζει τον/την σύζυγο, να επιδεικνύεται το εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2015.