Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών (Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α.), συνεδρίασε την 6.6.2011 και συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μυλωνάς Γεώργιος

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρουτσόπουλος Κώστας

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίνος Βασίλειος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θεοφανίδης Άγγελος

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θεοχάρης Όθωνας

ΤΑΜΙΑΣ: Βλάχος Κωνσταντίνος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ: Δουμένης Ιωάννης, Γιαγτζόγλου Γεώργιος, Μιχαηλίδης Μάρκος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: Απεσάκης Φώτης

ΕΦΟΡΟΣ: Απεσάκης Φώτης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Μπελίκας Ιωάννης, Παναγόπουλος Φώτης, Παπακυριάκου Χρήστος

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπαρμπής Γεώργιος

ΜΕΛΗ: Αγριογιάννης Γεώργιος, Φιλιππίδης Ιωάννη