ΠΡΟΣ: το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωστοποιούμε ότι οι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρούνται -και σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για την υγεία τους φάρμακα, εάν δεν καταβάλουν στους συμβεβλημένους γιατρούς το αντίτιμο της επίσκεψης για να τους συνταγογραφήσουν τα φάρμακά τους.
Η αιτία του απαράδεκτου αυτού γεγονότος είναι ότι η Δ΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (πρώην Τ.Σ.Ε.Υ.Π.) του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. δεν είναι συνεπής στις οικονομικές υποχρεώσεις της προς τους γιατρούς.
Για το απαράδεκτο αυτό γεγονός που θέτει σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή των ασφαλισμένων, διαμαρτυρόμαστε εντονότατα.
Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε τάχιστα για την λύση αυτού του προβλήματος.

Με εκτίμηση
Για την Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ                  ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

 

Κοινοποίηση: 
1. Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών-Τύπου και
Συναφών Επαγγελμάτων
2. Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών
3. Ένωση Εφημεριδοπωλών Αθηνών
4. Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου
5. Β΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
6. Γ΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
7. Δ΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.