Έως τις 31 Δεκεμβρίου πρέπει να χορηγηθεί τόσο ολόκληρη η οφειλόμενη ετήσια άδεια ανάπαυσης όσο και το επίδομα αδείας, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ ενημερώνει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ότι ενδεχόμενη συμφωνία για μη χορήγηση της ετήσιας άδειας είναι άκυρη.

Επισημαίνει ακόμη ότι σε περίπτωση που ο εργοδότης αρνείται να χορηγήσει την ετήσια άδεια ανάπαυσης, τότε οφείλει την πληρωμή της σε χρήμα με προσαύξηση 100%.