Όπως τόνισε ο υπουργός, το έκτακτο επίδομα 200 με 300 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι που δεν έλαβαν καθόλου αύξηση στις συντάξεις τους αλλά και αυτοί που έλαβαν μικρή αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς. Οι δικαιούχοι συνταξιούχοι θα λάβουν το έκτακτο επίδομα μέχρι τα τέλη Μαρτίου και θα είναι αφορολόγητο.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από:

Τη μερική ή καθόλου αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς.

Το ύψος της σύνταξης και άλλες τυχόν ενισχύσεις που έλαβαν.

Οι κατηγορίες και τα ποσά

1. Οι συνταξιούχοι που δεν είδαν καμία από τις αυξήσεις, περίπου 120.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά και άθροισμα κύρων συντάξεων μεταξύ 800 – 1000 ευρώ. Θα λάβουν 300 ευρώ.

2. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά και μόνη ενίσχυση ήταν τα 250 ευρώ των Χριστουγέννων. Μιλάμε για χαμηλοσυνταξιούχους με συντάξεις έως 800 ευρώ. Και αυτοί θα λάβουν 300 ευρώ.

3. Όσοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων μεταξύ 1000 – 1100 ευρώ το μήνα και είδαν μόνο μια μικρή ενίσχυση από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Έχουν ένα όφελος μηδαμινό 36 ευρώ το χρόνο. Ενίσχυση 300 ευρώ, 70.000 συνταξιούχοι

300 ευρώ σε 560.000 συνταξιούχους με συντάξεις έως 1.000

4. Όσοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.100 – 1.600, έχουν προσωπική διαφορά και πήραν μόνο από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς, είχαν μικρό όφελος. 300.000 συνταξιούχοι και θα λάβουν 250 ευρώ.

5. Όσοι δεν είδαν ακέραια την αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς έλαβαν ωστόσο κάποιο μικρότερο ποσοστό. Όσοι λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.100 ευρώ και είδαν αύξηση μέχρι 3,49% τότε η έκτακτη ενίσχυση θα είναι 250 ευρώ. Περίπου 94.000 συνταξιούχοι.

250 ευρώ σε 394.000 συνταξιούχους

Υπάρχουν και συνταξιούχοι που θα λάβουν 200 ευρώ:

Είναι 33.000 με άθροισμα από 1.100 – 1.600 που έχουν λάβει αύξηση έως 3,49%, θα λάβουν ενίσχυση 200 ευρώ.

Και 125.000 με άθροισμα έως 1.100 και είδαν αύξηση από 3,5% έως 6,99% θα πάρουν 200 ευρώ.