Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την επιλογή του ΕΦΚΑ να ασκήσει ανακοπή κατά του από 20-04-2022 πίνακα κατάταξης δανειστών της εταιρείας «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ- Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ», που τέθηκε υπό διαχείριση.

Είναι εντυπωσιακό ότι η ανακοπή στοχεύει κυρίως στις αποζημιώσεις των συναδέλφων μας, που τους καταβλήθηκαν ως προαφαιρούμενα έξοδα, και δεν στρέφεται κατά των τραπεζών ή ειδικών διαδόχων αυτών.

Επισημαίνουμε ότι, χάρη στη διάταξη του άρθρου 40 του νόμου 4772/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την ψήφιση της οποίας στήριξε η ΕΣΗΕΑ, έχουν ήδη καταβληθεί οι νόμιμες αποζημιώσεις απόλυσης και οι δεδουλευμένες αποδοχές του χρόνου της ειδικής διαχείρισης στο σύνολο των εργαζομένων, οι οποίοι εργάστηκαν, χωρίς διακοπή για να κρατηθεί ζωντανή η εταιρεία.

Η διάταξη αυτή αμφισβητείται ουσιαστικά, αφού με την εν λόγω ανακοπή ο ΕΦΚΑ ζητά την αποβολή του συνόλου σχεδόν των εργαζομένων από τα προαφαιρούμενα ποσά του πίνακα!

Η επιλογή του ΕΦΚΑ, όπως και των στελεχών της πρώην ιδιοκτησίας, να στραφούν σε βάρος των εργαζομένων, διεκδικώντας την αποβολή τους από τα προαφαιρούμενα του πίνακα, αντί να εκτιμήσουν το γεγονός, ότι αυτοί στήριξαν την εφημερίδα με στερήσεις και με την προσδοκία της καταβολής των νομίμων αποδοχών τους, μας προκαλεί εύλογες απορίες. Καλούμε την Διοίκηση του ΕΦΚΑ να αναλογιστεί το ειδικό βάρος και την ευθύνη που επωμίστηκε έναντι των εργαζομένων και να αναθεωρήσει τη στάση της αμέσως, παραιτούμενη από την ανακοπή της.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η ΕΠΗΕΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ"

Αθήνα, 27 Μαΐου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΗΕΑ καταδικάζει την στερούμενη κάθε νομικής λογικής πρωτοβουλία άσκησης ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης αναγγελθέντων δανειστών της υπό διαχείριση εταιρείας «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ- Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ» εκ μέρους των πρώην εκδοτριών κ.κ. Αγγέλας και Ειρήνης Αθανασιάδου.

Η ως άνω ανακοπή  στρέφεται κατά των εργαζομένων, που έλαβαν με βάση το άρθρο 40 Ν. 4772/2021 το σύνολο των δεδουλευμένων και των αποζημιώσεών τους και είναι η απάντηση και το «ευχαριστώ» των ως άνω κυριών για όσα οι εργαζόμενοι με απόλυτο επαγγελματισμό και με κατάθεση ψυχής προσέφεραν στην εταιρεία, όλα τα προηγούμενα χρόνια.

 Η επιλογή τους αυτή κρίνεται ήδη ηθικά από τους αναγνώστες της ιστορικής εφημερίδας, θα κριθεί και νομικά, με τους εργαζόμενους να έχουν την πλήρη στήριξη  της ΕΠΗΕΑ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ