Ελλειμμα 18,2 εκατ. ευρώ θα εμφανίσει το 2011 ο τομέας ασφάλισης των δημοσιογράφων (ΤΣΠΕΑΘ) του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ταμείου και μετά την υποχρεωτική απόδοση του 10% του αγγελιόσημου, τα έσοδα του τομέα ΤΣΠΕΑΘ θα είναι 138,5 εκατ. ευρώ ενώ τα έξοδα 156,8 εκατ. ευρώ. Ελλείμματα θα έχουν, ακόμη, οι τομείς κύριας ασφάλισης των φωτογράφων και εικονοληπτών (-8,8 εκατ ευρώ), ξένου Tύπου (-4,4 εκατ. ευρώ) ο κλάδος ανεργίας των τεχνικών Tύπου (-301.000 ευρώ) και ο τομέας ασφάλισης ιδιοκτητών, συντακτών και υπαλλήλων Tύπου (-2,7 εκατ. ευρώ στην κύρια ασφάλιση, -4,8 εκατ. ευρώ στην επικουρική και -5,8 εκατ. ευρώ στην υγεία). Τα ελλείμματα θα καλυφθούν από τα ταμειακά διαθέσιμα.

Πηγή: Ημερησία