Μισθοί  καισυντάξεις   θα  πληρώσουν  το  60%  του   βάρους  της  διόρθωσης  από  μια  δημοσιονομικής  απόκλισης,  που  θα  ενεργοποιήσει  τον  δημοσιονομικό  κόφτη   σύμφωνα  με  το  τεχνικό  μνημόνιο  που  ήρθε  σήμερα  στην   δημοσιότητα   από την Κομισιόν.

Ειδικότερα  σύμφωνα  με  το  κείμενο  του  νέου  μνημονίου  θα  πρέπει   αν  η   δημοσιονομική  απόκλιση   ενεργοποιήσει  το  δημοσιονομικό  κόφτη  τότε  η  προσαρμογή   θα  προέλθει   κατά  45%   από   την  περικοπή  μισθών , κατά  15%   από  την  περικοπή  συντάξεων και κατά   19,3%   από  αυξήσεις  (μέσω  φόρων)  σε  προϊόντα  και  υπηρεσίες. 

Το  100%  της  διόρθωσης   θα  συμπληρωθεί   από  την  περικοπή  των  δαπανών  θα  συμπληρώνεται  από  την  περικοπή  ελαστικών  δαπανών  του   προϋπολογισμού  η  οποία  όμως  δεν  θα  πρέπει  να   ξεπερνά  σύμφωνα  με  το   τεχνικό  μνημόνιο   το 5%   της  ανώτατης  οροφής   που  ορίζονται  από  τον  προϋπολογισμό .

Απ' όλα αυτά προκύπτει  ότι μισθοί και συντάξεις θα  έχουν μια  επιβάρυνση που  θα ξεκινά  από τα  540 εκ. ευρώ  αν τα  μέτρα που θα ληφθούν θα  φτάνουν το  0,5%  του  ΑΕΠ  και φτάνουν  τα  2,16  δις  ευρώ  στην  ακραία περίπτωση, που    η  διόρθωση  χρειάζεται   μέτρα  2%  του   ΑΕΠ   δηλαδή 3,6  δις ευρώ .

ΕΦΚΑ

Ειδικά  για  την  δημιουργία  του  νέου   υπερταμείου   κύριας  Ασφάλισης     (  Ενιαίο  Φορέα   Κύριας  Ασφάλισης  )  τονίζεται   ότι  θα  πρέπει  να  είναι  έτοιμο  και λειτουργικό  μέχρι  και το  τέλος   του χρόνου.