Σε περίπου 100.000 αναμένεται να ανέλθουν οι ωφελούμενοι από τα προγράμματα που θα εκπονήσει ο ΟΑΕΔ, έως το τέλος του έτους.

Οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης θα προκύψουν από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, που θα πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι υπηρεσίες του Οργανισμού προετοιμάζονται για να θέσουν σε λειτουργία τα ακόλουθα προγράμματα:

-Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης στην απασχόληση για νέους 18-24 ετών. Απευθύνεται σε 10.000 άνεργους.

-Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης στην απασχόληση για 3.000 νέους 25-29 ετών. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο.

-Πρόγραμμα κατάρτισης, πιστοποίησης και εγγυημένης απασχόλησης ανέργων σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας για 23.000 ανέργους ηλικίας 29-64 ετών. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο.

-Προγράμματα δημιουργίας 10.000 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

-Πρόγραμμα υποστήριξη της απασχόλησης σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για 1575 ανέργους. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

-Πρόγραμμα υποστήριξης της απασχόλησης ΑΜΕΑ σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για 1000 άτομα. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

-Πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας για άνεργους νέους 18 έως 29 ετών. Το έργο αφορά συνολικά 11.000 άτομα. Αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

-Πρόγραμμα Επανένταξης 3.738 Μακροχρόνια Ανέργων στην Αγορά Εργασίας (Νέα Γενιά Κοινωφελούς Εργασίας σε 17 Δήμους, θύλακες υψηλής ανεργίας). Εκδίδεται τις επόμενες ημέρες η πρόσκληση.

-Πρόγραμμα Επανένταξης 6.328 Μακροχρόνια Ανέργων στην Αγορά Εργασίας (Νέα Γενιά Κοινωφελούς Εργασίας σε 34 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας). Αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο.

-Πρόγραμμα Επανένταξης 23.000 Μακροχρόνια Ανέργων στην Αγορά Εργασίας (Νέα Γενιά Κοινωφελούς Εργασίας). Αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο 2016.