Οι μειώσεις έχει αποφασιστεί να είναι στοχευμένες και σε κάθε περίπτωση θα αφορούν το άθροισμα συντάξεων (κύριων και επικουρικών), πάνω από 1.300 ευρώ μικτές μηνιαίες αποδοχές.

Αυτό σημαίνει ότι θα θιγούν συντάξεις από 1.170 ευρώ και άνω, καθαρά. Οι περικοπές θα αφορούν μόνο τις επικουρικές συντάξεις. 

Σημειώνεται ότι οι περικοπές αναμένεται να ξεκινήσουν από τις συντάξεις του Ιουνίου, κάτι που σημαίνει ότι θα γίνει αναδρομική επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν κατά τον τρέχοντα μήνα.