Μόλις 14 είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα, που παραμένουν ακόμα σε ισχύ.

Η κατάρρευσή τους, τα τελευταία χρόνια, δείχνει πόσο έχουν υποχωρήσει οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, παραχωρώντας τη θέση τους σε ατομικές συμφωνίες, με  συνέπεια οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα  να  έχουν μειωθεί κατα 40% τουλάχιστον την τελευταία τριετία.