Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 η διαδικασία μεταφοράς της διαχείρισης των λογαριασμών στην ΤτΕ, από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

Οι αιτήσεις για τον υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων θα συνεχίσουν να υποβάλλονται και να εκδίδονται από τη Β’ (και Γ’) Διεύθυνση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ και στη συνέχεια θα διαβιβάζονται στο ΕΤΕΑ, για την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2015 είχε νομοθετηθεί η μεταφορά των επικουρικών της Β’ (και Γ’) Διεύθυνσης στο ΕΤΕΑ.

Το ίδιο θα συμβεί πολύ σύντομα και με τους λογαριασμούς και τα αποθεματικά για τα εφάπαξ (λογαριασμοί Πρόνοιας).

Μόνο οι συντάξεις, προς το παρόν, θα χορηγούνται από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, μέχρι την πλήρη ενσωμάτωσή μας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Κατά τα άλλα το αγγελιόσημο μας μάρανε!