Το Αγγελιόσημο είναι «οιονεί εργοδοτική εισφορά» και δεν έχει σχέση με κοινωνικό πόρο. Είναι μια φορολογία της διαφήμισης με κοινωνική ανταπόδοση. Το Αγγελιόσημο δεν επιβαρύνει το κόστος διαφήμισης, ούτε το κόστος των προϊόντων αλλά αποτελεί εσωτερικό κόστος κοινωνικών παροχών και εργασιακής ασφάλειας. Από τυχόν κατάργησή του, οι μόνοι που περιμένουν να κερδίσουν τη διαφορά εσόδων, είναι οι εκδότες - αυτούς υποστηρίζουν οι πολέμιοί του. Ποσοστό περίπου 30% του Αγγελιοσήμου ενισχύει το ΕΤΕΑ (μερίδιο 10% στο ΤΕΑΠΕΡΤΤ), το ΑΚΑΓΕ (10%) και τον ΕΟΠΥΥ / ΠΕΔΥ μέσα από το μερίδιο 70% των πόρων του τομέα περίθαλψης ΕΤΑΠ ΜΜΕ που έχει μεταβιβαστεί.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ιδιαιτέρως ότι ενώ οι δημοσιογράφοι (ΕΣΗΕΑ) έχουν μαζί με τους διοικητικούς (ΕΠΗΕΑ) ειδικό ασφαλιστικό σύστημα (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΕΔΟΕΑΠ στο οποίο ασφαλίζονται και οι εργοδότες) με ελάχιστες εισφορές (δικές τους και των εργοδοτών τους), οι περισσότεροι λιθογράφοι, και όλοι οι τεχνικοί ραδιοφώνου και τηλεόρασης όμως ασφαλίζονται αποκλειστικά στο ΙΚΑ με όλες τις εισφορές. Οι δε τυπογράφοι (ΕΤΗΠΤΑ και ορισμένοι λιθογράφοι) είναι μεν σε ειδικό Ταμείο (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) ως προς την κύρια σύνταξή τους, αλλά για την επικουρική και την υγειονομική τους κάλυψη (ουσιαστικά ανύπαρκτη), βρίσκονται από το 2012 στον ΕΟΠΥΥ.

Τι ζητούν εκδότες και καναλάρχες

Εκπροσωπώντας τους εκδότες σε παλαιότερη συνάντηση ΕΙΗΕΑ και ΕΣΗΕΑ ο Θέμης Αλαφούζος, πρότεινε το ποσό της εργοδοτικής εισφοράς κάθε εφημερίδας να εξοφλείται από το αγγελιόσημο που «παράγει» βάσει των καταχωρήσεών της και εάν δεν επαρκεί, να καταβάλει το υπόλοιπο ο κάθε εκδότης με δική του συμβολή.
Από την πλευρά τους, τα κανάλια (ΕΙΤΗΣΕΕ) ζητούν μείωση αγγελιοσήμου από 21,5% σε 10%, από το οποίο 5% θα διοχετεύεται στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και μόνο στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ και 5% στον ΕΔΟΕΑΠ
Ταυτόχρονα ζητούν να ρυθμιστεί ότι το εισπραττόμενο αγγελιόσημο από τις διαφημίσεις θα αποδίδεται εξ ημισείας (50%, 50%), στα μόνα ταμεία που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα της τηλεοπτικής αγοράς, τα ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τον ΕΔΟΕΑΠ (το κάθε ταμείο το 5% εκ του επιβαλλόμενου αγγελιοσήμου ύψους 10%), αποκλειομένων όμως των λοιπών ταμείων που δεν συνδέονται με τη ραδιοτηλεοπτική διαφήμιση.

Τι υποστηρίζει ο ΣΕΒ

Στην έκθεση του ΣΕΒ, στην οποία συνέδραμε και ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) ως μέλος του, αναφέρεται ότι το υψηλό κόστος του αγγελιοσήμου επιβαρύνει σημαντικά το κόστος διαφήμισης και υπηρεσιών, ενώ μετακυλίεται το κόστος ασφάλισης του εργοδότη στον πελάτη.

Διαφωνούν οι διαφημιστές

Είναι γνωστή η θέση της ΕΔΕΕ και η προσπάθειά της να πείσει τις εκάστοτε κυβερνήσεις, να αλλάξουν τη διάταξη του Ν.2328/1995 που υποχρεώνει τις διαφημιστικές να αποδίδουν αγγελιόσημο (20% του κόστους της διαφήμισης για τον Τύπο και 21,5% για TV και Ραδιόφωνο) και να το καταβάλουν τα ίδια τα ΜΜΕ. 

Η ΠΟΕΣΥ

Σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ συμφωνήθηκε ότι:
• Οι ιστοσελίδες θεωρούνται προέκταση των υπαρχόντων ΜΜΕ (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις)
• Δεν τίθεται θέμα ανακατανομής του αγγελιοσήμου. Ετσι, ανάλογα με το Μέσο θα γίνεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα, και η κατανομή του πόρου.
Στην ασφάλιση των οικείων κλάδων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπάγεται υποχρεωτικά το δημοσιογραφικό και το διοικητικό προσωπικό που απασχολείται κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε διαδικτυακές ιστοσελίδες εφημερίδων, περιοδικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που εκδίδονται, μεταδίδονται ή εκπέμπουν στην Ελλάδα ή από την Ελλάδα καθώς και σε επιχειρήσεις που παράγουν αναπαράγουν ή μεταδίδουν μέσω in­ter­net θέματα στα οποία περιλαμβάνονται και ειδήσεις για πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά, αθλητικά γεγονότων ή εκδηλώσεις ή άρθρα, σχόλια συνεντεύξεις ή συζητήσεις για τα θέματα αυτά. Για την ασφάλιση των εργαζομένων καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά ασφαλισμένου που προβλέπονται για τους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Στον λογαριασμό ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά 2%.
Διαφημίσεις ή με πληρωμή δημοσιεύματα που προβάλλονται ή καταχωρίζονται σε sites εφημερίδων, περιοδικών, ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών υπόκεινται στην επιβάρυνση αγγελιοσήμου στο ίδιο ποσοστό που προβλέπεται κάθε φορά για τα οικεία ΜΜΕ το οποίο κατανέμεται στους φορείς κατά την ίδια αναλογία που καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, οι δε καταχωρίσεις στις υπόλοιπες διαδικτυακές ιστοσελίδες που διατηρούν οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο επιχειρήσεις και περιλαμβάνουν ειδήσεις ή σχόλια, υπόκεινται στο αγγελιόσημο που προβλέπεται κάθε φορά για τις εφημερίδες.
Το αγγελιόσημο βαρύνει άμεσα τον διαφημιζόμενο ή τον διαφημιστή που μεσολαβεί κατ εντολή του διαφημιζόμενου και κατατίθεται από τους υπόχρεους σε λογαριασμό με τίτλο «Ειδικός λογαριασμός Αγγελιοσήμου Διαδικτύου» που τηρείται στην ίδια τράπεζα στην οποία κατατίθεται το αγγελιόσημο και των άλλων ΜΜΕ.

Η Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α.

Παραμένει αταλάντευτη η θέση του Δ.Σ. για διατήρηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως ενιαίου και αυτοτελούς Ταμείου στα ΜΜΕ, με μία διεύθυνση, ενιαίο καταστατικό και ενιαίες παροχές, ένταξη στην ασφάλισή του όλων των κατηγοριών εργαζομένων στα Μέσα Ενημέρωσης και τη διασφάλιση του αγγελιοσήμου, με επέκτασή του στα διαδικτυακά ΜΜΕ, ως πόρος χρηματοδότησης των Ταμείων μας κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 

Τι είναι όμως το Αγγελιόσημο;

Το αγγελιόσημο είναι ένα τέλος υπέρ των ταμείων των εργαζομένων στις εφημερίδες και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Πρωτοθεσπίστηκε το 1941 από την κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου για τις επί πληρωμή δημοσιεύσεις και διαφημίσεις εις τας εν Π. Ελλάδι εκδιδομένας ημερησίας εφημερίδας εξαιρέσει των εφημερίδων Ηπείρου και Θεσσαλίας (άρθρο 3 Ν.Δ.465/1941). Το 1967 επεκτάθηκε στις μη ημερήσιες εφημερίδες Αθήνας και Θεσσαλονίκης και στο ραδιόφωνο των ενόπλων δυνάμεων (άρθρο 11 Α.Ν.248/1967). Το 1973 επεκτάθηκε στα περιοδικά και τα κρατικά κανάλια και εξαιρέθηκε το ευρύτερο δημόσιο (Ν.Δ.1344/1973). Το 1989 επεκτάθηκε και στα ιδιωτικά ραδιόφωνα και κανάλια (Ν.1866/1989), για να αναδιαρθρωθεί το 1996 με το άρθρο 12 του Ν.2328/95, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν.2429/96. Mε το πέμπτο άρθρο του Ν.4279/2014, όπως και αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 του Ν.4307/2014 και ξανά με πράξη νομοθετικού περιεχομένου (άρθρο 115) με έναρξη ισχύος την 2α Ιουλίου 2016.

Επιβάλλεται στις διαφημίσεις που καταχωρούνται στα έντυπα και μεταδίδονται από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Στα πλαίσια της θεσμοθετημένης συνδρομής τους στη διαδικασία απόδοσης του τέλους, τα μέσα οφείλουν να αναγράφουν (χωρίς να το χρεώνουν) το ορθώς υπολογισμένο αγγελιόσημο στα παραστατικά τους και να επισυνάπτουν σε αυτά ορθώς συμπληρωμένο το έντυπο κατάθεσης αγγελιοσήμου.

Υπολογισμός του αγγελιοσήμου:

  • 20,0% για διαφημίσεις σε έντυπα μέσα (εφημερίδες, περιοδικά) Αθήνας και Θεσσαλονίκης
  • 16,0% για διαφημίσεις στις ημερήσιες (μόνο) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης
  • 21,5% για διαφημίσεις σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα (ραδιόδωνο, τηλεόραση)

Για τα έντυπα μέσα, αλλά και σε περίπτωση ανταλλακτικής σύμβασης αμοιβαίας προβολής μεταξύ μέσων κάθε κατηγορίας, το αγγελιόσημο υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (μετά τις τυχόν εκπτώσεις, προμήθειες, κλπ.), ενώ για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα υπολογίζεται επί της αρχικής αξίας της διαφήμισης βάσει ονομαστικών τιμών των (θεωρημένων) τιμοκαταλόγων, μειωμένης κατά 20% εφ' όσον μεσολαβεί διαφημιστής και το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομά του. Με το πέμπτο άρθρο του Ν.4279/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 του Ν.4307/2014, από 2/7/2016, ή όποτε τέλος πάντων ισχύσει, το αγγελιόσημο σε κάθε περίπτωση θα υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (μετά τις τυχόν εκπτώσεις, προμήθειες, κλπ.)

Καταβολή του αγγελιοσήμου:

Υπόχρεοι καταβολής του αγγελιοσήμου είναι οι συμβαλλόμενοι με τα μέσα (διαφημιζόμενοι, διαφημιστές). Οφείλουν να αποδίδουν το αγγελιόσημο στην Εθνική Τράπεζα ανά ημερολογιακό δίμηνο, με προθεσμία 20 ημέρες από τη λήξη του εκάστοτε διμήνου. Η καταβολή μπορεί να γίνεται στο δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής με προσκόμιση των εντύπων κατάθεσης αγγελιοσήμου (που εκδίδονται από τα μέσα μαζί με τα τιμολόγια), ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής και κατάθεσης που έχει αναπτύξει η τράπεζα σχετικά. Μετά την κατάθεση, οι υπόχρεοι οφείλουν να αποστέλλουν στα μέσα τα ειδικά αυτά καταθετήρια προκειμένου να καταχωρηθούν, όπως προβλέπεται, στο Ημερολόγιο Διαφημίσεων των μέσων.