Το Οργανωτικό Γραφείο, καλεί άμεσα τους συναδέλφους να εκλέξουν δύο εκπροσώπους, έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή στα τμήματα όπου εργάζονται, βάση του Καταστατικού της Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α. άρθρο 36.