Είναι γνωστό ότι τα θέματα συνταξιοδοτικής ασφάλισης αποτελούν μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας σήμερα. Η συνεχής αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, οι δημογραφικές μεταβολές και οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο έχουν δημιουργήσει μία νέα πραγματικότητα που απαιτεί την εκτίμηση και την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων με σοβαρότητα και επαγγελματισμό.

Επομένως, είναι απαραίτητο να είμαστε ενημερωμένοι και να ανταποκρινόμαστε με σοβαρότητα στις προκλήσεις που προκύπτουν από τα συνταξιοδοτικά θέματα.

Λόγω του ενδιαφέροντος πολλών συναδαδέλφων σχετικά με την εξαγορά πλασματικών χρόνων και το κόστος που συνεπάγεται από την χρήση τους για συνταξιοδότηση, παραθέτουμε κατωτέρω τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται.

Tο κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών:

Το είδος της σύμβασης του κάθε εργαζόμενου, καθώς και ο χρόνος υποβολής της απαραίτητης αίτησης, καθορίζουν το κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η συνταξιοδότηση πριν από τα γενικά όρια ηλικίας.

Στους μισθωτούς, το κόστος ανέρχεται στο 20% επί του μικτού μισθού που λάμβαναν οι ενδιαφερόμενοι, κατά το μήνα υποβολής της αίτησης. Εάν όμως δεν υπάρχει σταθερή απασχόληση, τότε το κόστος υπολογίζεται σε σχέση με το μισθό που λάμβαναν το τελευταίο 12μηνο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εξαγορά χρόνου ασφάλισης. Εάν πρόκειται για ασφαλισμένους που είναι άνεργοι,  ή που εργάζονται με όρους μερικής απασχόλησης, τότε το κόστος εξαγοράς προκύπτει ως το 20% του εκάστοτε κατώτατου μισθού, που από την 1η Απριλίου έχει ανέλθει στα 830 ευρώ μικτά.

Υπενθυμίζεται ότι οι λεγόμενοι «παλαιοί» ασφαλισμένοι (έναρξη εργασιακού βίου πριν από το 1993), μπορούν να βγουν στη σύνταξη πριν από τα 67 ή τα 62 έτη, με την χρήση πλασματικών ετών. Ειδικά γι’ αυτές τις περιπτώσεις, είναι κρίσιμο να συμπληρώνονται τα έτη ασφάλισης έως το 2012. Έτσι μπορούν οι ασφαλισμένοι, υπό προϋποθέσεις, να συνταξιοδοτηθούν πριν από τα γενικά όρια ηλικίας.

Για μισθωτούς ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ και ειδικών Ταμείων αναγνωρίζονται μέχρι τέσσερα έτη για να συμπληρωθεί ο χρόνος που απαιτείται το 2011, μέχρι πέντε έτη  για το 2012 και μέχρι επτά έτη από το 2013 και μετά. Οι κατηγορίες πλασματικών ετών προέρχονται από στρατιωτική θητεία, ανεργία, σπουδές, χρόνος ανατροφής παιδιών, κενά ασφάλισης και ασθένεια. Ως το 2010 αναγνωρίζονται 400 ημέρες από ανεργία και ασθένεια (200+200 μέρες από κάθε αιτία), συν η στρατιωτική θητεία.

Ποια χρόνια αναγνωρίζονται ως πλασματικά έτη:

Στρατιωτική θητεία, Γονική άδεια ανατροφής, Χρόνος τέκνων, Επιδότηση ασθένειας, Ανεργία, Χρόνος σπουδών, Χρόνος κύησης και λοχείας, Ημέρες απεργίας, Χρόνος μαθητείας, Κενά διαστήματα ανεργίας.