Όπως είναι γνωστό, υπάρχει μια παγκόσμια γενική κατεύθυνση του συστήματος προς διαρκή αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, αναγκάζοντας έτσι πλήθος εργαζομένων να παραμένει στην αγορά εργασίας μέχρι και τα 67 του έτη προκειμένου να λάβει την πολυπόθητη πλήρη σύνταξη. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίες απολαμβάνουν το ειδικό προνόμιο της συνταξιοδότησης σε μικρότερη ηλικία. Μία από αυτές είναι οι εργαζόμενοι στον κλάδο μας (Τεχνικοί Τύπου) με βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα.

Ας δούμε όμως αναλυτικά τι ισχύει για αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων με βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα.

Με πόσα βαρέα ένσημα παίρνω σύνταξη;

1η περίπτωση: Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα εκ των οποίων τα 7.500 είναι βαρέα

Το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης με συνολικά τουλάχιστον 10.500 ένσημα (35 έτη) διατηρούν άντρες και γυναίκες οι οποίοι στα συνολικά έτη ασφάλισής τους έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες (25 έτη) σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη μέχρι και 12 έτη νωρίτερα. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, μετά τις αυξήσεις στα όρια συνταξιοδότησης, ισχύουν τα κάτωθι:

PINAKAS_BAREON.png

Μπορώ να αγοράσω βαρέα ένσημα στην περίπτωση αυτή;

Για τους ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής είναι δυνατή η αναγνώριση πλασματικών ετών για τη συμπλήρωση των 10.500 ημερών, όμως οι 7.500 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα θα πρέπει να είναι πραγματικές.

2η περίπτωση: Ασφαλισμένοι με 4.500 ένσημα εκ των οποίων τα 3.600 είναι βαρέα

Σε αυτήν την περίπτωση εντάσσονται άντρες και γυναίκες ασφαλισμένοι με συνολικές ημέρες ασφάλισης 4.500 (15 έτη) εκ των οποίων οι 3.600 (12 έτη) είναι στα βαρέα.

Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης μόνο με πλήρη σύνταξη. Προϋπόθεση για να τύχει κάποιος εργαζόμενος της συνταξιοδότησης στην κατηγορία αυτή είναι τουλάχιστον 1.000 από τα βαρέα ένσημα να αποκτήθηκαν εντός των τελευταίων 17 ετών από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Τα όρια ηλικίας για την κατηγορία αυτή είναι διαφορετικά για τις γυναίκες και για τους άντρες. Συγκεκριμένα:

α) Άντρες με 4500 ένσημα εκ των οποίων τα 3.600 είναι βαρέα

Στην περίπτωση των ανδρών, το όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση με 12 έτη βαρέα και 3 έτη απλά είναι τα 62. Οι ασφαλισμένοι άντρες που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις αυτές μπορούν να εξαγοράσουν μόνο το χρόνο στρατιωτικής θητείας ή να αναγνωρίσουν μέχρι 200 ημέρες ανεργίας και επιδοτούμενης ασθένειας. Σημειωτέον ότι για τους ασφαλισμένους που συμπλήρωναν τις προϋποθέσεις των ελάχιστων αναγκαίων ενσήμων πριν το 2012, ότε και το ηλικιακό όριο ήταν τα 60 έτη, δεν υπήρχε η δυνατότητα κατοχύρωσης δικαιώματος και θα έπρεπε να συντρέχει παράλληλα και το ηλικιακό όριο για τη θεμελίωση του δικαιώματος.

β) Γυναίκες με 4500 ένσημα εκ των οποίων τα 3.600 είναι βαρέα

Στην περίπτωση των γυναικών, το όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση με 12 έτη βαρέα και 3 έτη απλά, ποικίλουν ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης των ελάχιστων ενσήμων. Έτσι το όριο ηλικίας είναι τα 55 έτη για τις γυναίκες που είχαν συμπληρώσει τα ελάχιστα ένσημα το έτος 2010, τα 56 έτη για το έτος 2011, τα 57 έτη για το έτος 2012, ενώ από το έτος 2013 και έπειτα, το όριο διαμορφώνεται στα 62 έτη.Η διαφορά με την περίπτωση των ανδρών της ίδιας κατηγορίας είναι ότι στις γυναίκες ο νόμος δίνει το δικαίωμα κατοχύρωσης του δικαιώματός τους. Έτσι, για παράδειγμα μια γυναίκα που το έτος 2012 έχει συμπληρώσει τα ελάχιστα απαιτούμενα ένσημα, αλλά δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 57 ετών, κατοχυρώνει το δικαίωμά της, το οποίο θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 57. Επιπλέον, για τις γυναίκες που θέλουν να κατοχυρώσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τα όρια που ίσχυαν το έτος 2011 και 2012, επιτρέπεται η αναγνώριση πλασματικών ετών και στην περίπτωση όμως αυτή τα βαρέα ένσημα πρέπει να είναι πραγματικά.