Η διαφάνεια και η ενημέρωση αποτελούν θεμέλιους λίθους στη σωστή λειτουργία κάθε οργανισμού ή διοικητικού συμβουλίου. Εντούτοις, η έλλειψη ενημέρωσης από την ΕΤΗΠΤΑ  έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα και απογοήτευση στα μέλη που εξυπηρετεί.

Στην πρόσφατη υπόθεση που αφορούσε την αναβολή της αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με αίτημα την υπαγωγή των συνταξιούχων στον ΕΔΟΕΑΠ, η αναβολή αυτή προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες και απορίες στα μέλη της ΕΤΗΠΤΑ.

Παρά την αρχική ημερομηνία δικασίμου που είχε οριστεί για τις 28 Σεπτεμβρίου 2023, η αίτηση αναβλήθηκε για δεύτερη φορά για την 16η Νοεμβρίου 2023. Η δικαιολογία που δόθηκε ήταν η μη προσκόμιση φακέλου από τον ΕΔΟΕΑΠ, παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις για την προετοιμασία του.

Η ημερομηνία της δικασίμου παρήλθε (16/11/2023) αλλά υπάρχει πλήρης έλλειψη ενημέρωσης προς τα μέλη για την πορεία της υπόθεσης. Αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα και ανασφάλεια για τους ενδιαφερόμενους, που έχουν καταβάλει συνολικά ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, παραβλέποντας το δικαίωμά τους για πληροφόρηση και διαφάνεια.

Ενώ η γραφειοκρατία είναι αναπόφευκτη σε διάφορες νομικές διαδικασίες, η έλλειψη ενημέρωσης εκ μέρους των διοικητικών οργάνων είναι απαράδεκτη. Η ανεπάρκεια στην επικοινωνία και η απροθυμία να ενημερωθούν τα μέλη αντίκεινται στην αρχή της διαφάνειας και του σεβασμού προς αυτά.

A.A.