Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΗΠΤΑ με επιστολή του ζητεί οικονομική ενίσχυση από τα μέλη της προκειμένου να καλύψει μέρος της δαπάνης συντήρησης των άδειων από κάθε άποψη γραφείων της.

Η ΕΤΗΠΤΑ, όπως κάθε άλλο σωματείο, έχει το δικό της προφίλ και στόχους. Ενώ η δημιουργία λειτουργικών δαπανών είναι αναπόφευκτη για τη λειτουργία ενός οργανισμού, η ερώτηση που τίθεται είναι πώς αυτές οι δαπάνες συμβάλλουν στην αποστολή και τους σκοπούς της ΕΤΗΠΤΑ.

Το να δημιουργούνται μόνο λειτουργικές δαπάνες χωρίς κατάλληλη αντιστοίχιση σε υπηρεσίες ή προγράμματα που εξυπηρετούν τα μέλη αποτελεί ένα πρόβλημα. Η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων πρέπει να είναι προτεραιότητα για να εξασφαλιστεί ότι οι δαπάνες αντιστοιχούν σε πραγματικές ανάγκες και ωφέλεια για τα μέλη..

Ένα σημαντικό ζήτημα είναι η διαφάνεια στη δαπάνη των πόρων. Τα μέλη πρέπει να έχουν κατανοήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα του σωματείου και ποιος επωφελείται από αυτές τις δαπάνες.

Σε περιπτώσεις όπου οι λειτουργικές δαπάνες δεν συνάδουν με τις ανάγκες των μελών, είναι σημαντικό να εξετάζεται η διαχείριση αυτών των δαπανών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επανεξέταση των συμβάσεων, την αναθεώρηση των προμηθειών, ή την αναδιοργάνωση πόρων για να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο δαπάνης.

Το σωματείο πρέπει να εργάζεται για τη βελτίωση της διαφάνειας και της διαχείρισης των οικονομικών του πόρων, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι οι δαπάνες είναι προσανατολισμένες προς την εξυπηρέτηση των μελών. Αυτή η διαδικασία απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό και συνεχή επισκόπηση των οικονομικών διαδικασιών.

Αποτελεί μια καλή ιδέα να οργανωθούν εκδηλώσεις με σκοπό τη χρηματοδότηση των έξοδων ανακαίνισης. Επιπλέον, μπορεί να είναι χρήσιμο να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις όπως τα κρατικά προγράμματα ανακαίνησης κατοικιών, η αναζήτηση εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης ή η συζήτηση με πιθανούς χορηγούς ή υποστηρικτές που μπορεί να ενδιαφέρονται να στηρίξουν τις δραστηριότητες της Ένωσης. Αυτά όμως για να γίνουν χρειάζεται ένα δραστήριο διοικητικό συμβούλιο με πρόγραμμα, όραμα και δράση.

Με την πρόσφατη ανακοίνωση της αύξησης των δαπανών χωρίς ορατό ή άμεσο όφελος για τα μέλη του σωματείου, είναι σημαντικό να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του προϋπολογισμού.

Μεγάλη διαφωνία είχαμε στη διαχείριση των οικονομικών και επισημαίναμε τον κίνδυνο να βρεθούμε σε αδιέξοδο αν δεν προχωρούσαμε σε άμεσες και γενναίες περικοπές δαπανών, ώστε να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός και να καταστεί βιώσιμος. Δεν εισακουστήκαμε.

Τα χειρότερα έπονται.

Α.Α.