«ΠΑΡΑΘΥΡΟ» για αύξηση τον ορίων ηλικίας συνταξιοδοτήσεως και νέες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό καθεστώς μετά το 2026 άνοιξε ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάνος Τσακλόγλου.

Απαντώντας σέ ερώτηση εάν το δημογραφικό δημιουργήσει καινούργια ζητήματα για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, την οποία έθεσε ὁ διευθυντής τής «Εστίας» στην εκπομπή τού ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» με την Φαίη Μαυραγάνη, τόνισε ότι «στην επόμενη τριετία δεν θα δούμε αύξηση στα όρια συνταξιοδοτήσεως, αλλα να μην έχουμε αμφιβολία ότι αυτό κάποια στιγμή θα γίνει.»

Ἡ πρόβλεψη αυτή στηρίζεται στην διάταξη τού νόμου Κατρούγκαλου, πού δεν έχει καταργηθεί, και προβλέπει ότι «τα όρια ηλικίας συνταξιοδοτήσεως των σφαλισμένων θα ανακαθορίζονται συμφώνως προς την μεταβολή τού προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού τής χώρας.» Συμφώνως προς τον νόμο, από την Πρωτοχρονιά τού 2024 τα όρια ηλικίας θα ανακαθορίζονται ανά τριετία, με βάση πάντα το προσδόκιμο ζωής, πού σήμερα είναι τα 65 έτη. Ωστόσο, ἡ αύξηση των ορίων ηλικίας μετατίθεται για την επόμενη τριετία, αφού, όπως εξήγησε ο κ. Τσακλόγλου, η μείωση του προσδόκιμου ορίου επιβίωσης λόγο τής πανδημίας τού κορονοϊού μετέφερε σε μελλοντικό χρόνο την ενεργοποίηση της αναπροσαρμογής των ορίων ηλικίας. Στην αναλογιστική μελέτη πού συνόδευε την ασφαλιστική μεταρρύθμιση αναφέρεται ότι με βάση την μεταβολή στο προσδόκιμο ζωής, το όριο ηλικίας συνταξιοδοτήσεως θα έπρεπε να αυξηθεί το 2024 στα 68 έτη. Με δεδομένο ότι δεν θα γίνει καμία παρέμβασής εντός τής επόμενης τριετίας, το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι το γενικό όριο συνταξιοδοτήσώς από τα 67 να διαμορφωθεί στα 68 έτη –μετά μία τριετία.

Ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξήγησε ότι τα συστήματα συνταξιοδοτήσεως στις χώρες είναι διανεμητικά, ήτοι οι εισφορές των αργαζομένων χρηματοδοτούν τις συντάξεις των συνταξιούχων. Όταν επιδεινώνονται δραματικά τα δημογραφικά στοιχεία, και ένας ταχύτατα μειούμενος αριθμός αργαζομένων θα πρέπει να καταβάλλει τίς συντάξεις όλο και μεγαλύτερου αριθμού συνταξιούχων, εφαρμόζεται ἡ ρύθμισης πού συνδέει το προσδόκιμο της επιβιώσεως με το ηλικιακό όριο συνταξιοδοτήσεως. Σημειώνεται ότι πριν άπω μερικές δεκαετίες 4-5 εργαζόμενοι αντιστοιχούσαν σε κάθε συνταξιούχο, νέο σήμερα η αναλογία συνταξιούχων προς εργαζομένους είναι 1:1,7 και ακόμη και οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις για το μέλλον δεν την εκτιμούν σε παραπάνω απο 1:2.

Όπως προκύπτει, ἡ συζήτηση για τα όρια ηλικίας συνταξιοδοτήσεως θα ανοίξει λίαν συντόμως εκ νέου, λόγω των δραματικών στοιχείων πού καταγράφονται στην χώρα μας γύρω από το δημογραφικό πρόβλημα.