Η 28η Οκτωβρίου, αποτελεί εθνική αργία και όσοι εργαστούν το ερχόμενο Σάββατο, θα αμειφθούν με διαφορετικό τρόπο.

Περίπτωση πρώτη: Εργαζόμενος απασχολείται εβδομαδιαίως Τρίτη έως και Σάββατο. Το Σάββατο της 28ης, παρόλο που είναι μέσα στο πρόγραμμα εργασίας του, εφόσον εργαστεί θα πρέπει να αμειφθεί με 75% επιπλέον για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Περίπτωση δεύτερη: Εργαζόμενος απασχολείται εβδομαδιαίως από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σε περίπτωση που εργαστεί το Σάββατο της 28ης, τότε υπάρχει διπλή προσαύξηση στο μισθό του. Συγκεκριμένα θα αμειφθεί με 40% επιπλέον, διότι το Σάββατο θα είναι η 6η ημέρα εργασίας του και 75% επιπλέον λόγω εργασίας που πραγματοποιείται σε ημέρα αργίας.