Με ανακοίνωσή του στις 4/10/2023, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΗΠΤΑ ενημερώνει τα μέλη του ότι αναβλήθηκε η ακροαματική διαδικασία της Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με αίτημα την υπαγωγή των συνταξιούχων στον ΕΔΟΕΑΠ που επρόκειτο να εκδικασθεί στις 28-9-2023 αναβλήθηκε «οίκοθεν» δηλαδή με απόφαση του Δικαστή για την 16-11-2023 με το αιτιολογικό ότι ο ΕΔΟΕΑΠ δεν είχε προσκομίσει φάκελο επί της υπόθεσης.

Με πανομοιότυπη ανακοίνωσή του και την ίδια δικαιολογία, στις 21 Φεβρουαρίου 2023, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΗΠΤΑ ενημέρωνε τα μέλη του ότι αναβλήθηκε η ακροαματική διαδικασία της Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με αίτημα την υπαγωγή των συνταξιούχων στον ΕΔΟΕΑΠ που επρόκειτο να εκδικασθεί στις 16-2-2023 αναβλήθηκε «οίκοθεν» δηλαδή με απόφαση του Δικαστή για την 18-5-2023 με το αιτιολογικό ότι ο ΕΔΟΕΑΠ δεν είχε προσκομίσει φάκελο επί της υπόθεσης.

Δεύτερη αναβολή με την ίδια δικαιολογία, κάτι δεν πάει καλά με την όλη διαδικασία. Να δημοσιεύσει η ΕΤΗΠΤΑ τις αποφάσεις.

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

                •  

Ενημέρωση-Ανακοίνωση

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της ΕΤΗΠΤΑ σας ενημερώνει ότι η Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με αίτημα την υπαγωγή των συνταξιούχων στον ΕΔΟΕΑΠ που επρόκειτο να εκδικασθεί στις 16-2-2023 αναβλήθηκε «οίκοθεν» δηλαδή με απόφαση του Δικαστή για την 18-5-2023 με το αιτιολογικό ότι ο ΕΔΟΕΑΠ δεν είχε προσκομίσει φάκελο επί της υπόθεσης.
Θα σας ενημερώνουμε για τη σημαντική αυτή υπόθεση που αφορά τους συνταξιούχους-μέλη της Ενωσής μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ


Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της ΕΤΗΠΤΑ σας ενημερώνει ότι η Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με αίτημα την υπαγωγή των συνταξιούχων στον ΕΔΟΕΑΠ που επρόκειτο να εκδικασθεί στις 28-9-2023 αναβλήθηκε «οίκοθεν» δηλαδή με απόφαση του Δικαστή για την 16-11-2023 με το αιτιολογικό ότι ο ΕΔΟΕΑΠ δεν είχε προσκομίσει φάκελο επί της υπόθεσης.

Θα σας ενημερώνουμε για τη σημαντική αυτή υπόθεση που αφορά τους συνταξιούχους-μέλη της Ενωσής μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ