Ανησυχία και προβληματισμό προκάλεσε η απόφαση της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου να προχωρήσει σε ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Επικουρικού Ταμείου (ΕΤΕΑΕΠ), ώστε να καταβληθούν οι επικουρικές συντάξεις Ιουνίου – Ιουλίου.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ΕΤΕΑΕΠ θα πωλήσει μερίδια από το «Κοινό Κεφάλαιο των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», που βρίσκεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, συνολικού ύψους 155.000.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, θα ρευστοποιηθούν μερίδια ύψους 70.000.000 ευρώ τον Ιούνιο και άλλα 85.000.000 ευρώ τον Ιούλιο προκειμένου να πληρωθούν οι συντάξεις.

Η απόφαση αυτή είναι τουλάχιστον ακατανόητη, καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα η οποία καλλιεργήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα, αφενός μεν από τη μείωση της ανεργίας και αφετέρου δε από την αύξηση της απασχόλησης και των μισθών σύμφωνα με το nassosblog.gr.