Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τελικά την Κυριακή 14 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00 πμ. στο ξενοδοχείο STANLEY HOTEL ATHENS (Oδυσσέως 1, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα).

Τα θέματα της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής:

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού χρονικής περιόδου 1-1-2022 έως 31-12-2022

3. Έγκριση προϋπολογισμού χρονικής περιόδου 1-1-2023 έως 31-12-2023

4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής χρονικής περιόδου 1-1-2022 έως 31-12-2022

5. Εγγραφές νέων μελών

6. Λήψη απόφασης για κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και επιχείρηση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της απόφασης αυτής

7. Απόφαση για ορισμό προσωπικού ασφαλείας για τις απεργιακές κινητοποιήσεις

8. Λογοδοσία έργου Διοικητικού Συμβουλίου

9. Ενημέρωση από τους νομικούς συμβούλους για προσφυγή συνταξιούχων για Αναδρομικά ΕΦΚΑ-ΕΔΟΕΑΠ και όλες τις τρέχουσες εξελίξεις για αναδρομικά συνταξιούχων και εργασιακά ζητήματα.