Μεγάλη πτώση σημείωσαν το 2022 οι πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας “Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου” της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Κατά το έτος 2022, σε σχέση με το έτος 2021, παρατηρείται μείωση στις συνολικές πωλήσεις των εφημερίδων κατά 14,1%, καθώς και σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες, με εξαίρεση τις εβδομαδιαίες αθλητικές, στις οποίες παρατηρείται αύξηση κατά 5,7%.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το έτος 2020, παρατηρείται μείωση κατά 4,1% στις συνολικές πωλήσεις εφημερίδων (Πίνακες 1 και 2).

Κατά το έτος 2022, σε σχέση με το έτος 2021, παρατηρείται μείωση κατά 18,9% στις συνολικές πωλήσεις περιοδικών καθώς και σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες περιοδικών.

Όσον αφορά στις κατηγορίες με το μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, οι σημαντικότερες μειώσεις παρατηρούνται στις πωλήσεις των τηλεοπτικών περιοδικών και των λοιπών περιοδικών, κατά 11,1% και 22,5% αντίστοιχα.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 σε σχέση με το 2020, παρατηρείται αύξηση κατά 3% στις συνολικές πωλήσεις περιοδικών (Πίνακες 1 και 3).

43fe2c5b5d324f939108e059007f847d.jpg

FireShot_Capture_054_-_-_www.statistics.gr.png