Στα 780 ευρώ διαμορφώνεται ο νέος κατώτατος μισθός, από τα 713 ευρώ που ήταν από την 1η Μαΐου 2022. Ο νέος μισθός θα τεθεί σε εφαρμογή  από την 1η Απριλίου 2023.

 

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1/4/2023
Μικτός Μισθός 780 €
Εργοδoτικές εισφορές
173,86 €
Ασφαλ. Εισφορά Εργαζομένου
108,19 €
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών     4,96 €
Καθαρός Μισθός
666,85 €
Μικτό Ωρομίσθιο    4,68 €

Οι μισθοί με τριετίες – για όσους τις δικαιούνται – αυξάνονται στα 858 ευρώ για όσους έχουν μία τριετία, στα 936 ευρώ για όσους έχουν δύο τριετίες και στα 1.014 ευρώ για όσους έχουν τρείς τριετίες.

Δικαίωμα τριετιών έχουν όσοι εργαζόμενοι διέθεταν την σχετική προϋπηρεσία στις 14.02.2012.