Δεν μειώνονται ο χρόνος και οι προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση

Με το άρθρο 21 του ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α΄ 219/25.11.2022) μειώνονται οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης που πρέπει να έχει ο ασφαλισμένος στον ΕΔΟΕΑΠ από τις 1.500 (5 χρόνια) στις 1.000 (3 χρόνια και 4 μήνες) για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και στις 600 (2 χρόνια) για τις περιπτώσεις αναπηρίας ή θανάτου προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μετά την συνταξιδότησή του, από τον ΕΟΔΕΑΠ. Το ίδιο ισχύει και για την επικουρική σύνταξη η οποία χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ 

Σημειώνουμε ότι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και επικούρησης για τους Τεχικούς Τύπου ισχύουν αυτές του ΕΦΚΑ ( Γ΄ Διεύθυνση Ασφάλισης του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).