Η εξουσιοδότηση αφορά την αγωγή κατά του ΕΦΚΑ, που συζητήθηκε, κατά την δικάσιμο της 22ης.11.2022.

Η αγωγή αυτή αφορά ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους και είναι απορίας άξιον γιατί υπήρξε επιλεκτική ενημέρωση, εξ αιτίας της οποίας δημιουργήθηκε σύγχυση για το ποιούς αφορά και γιατί.

Αναμένουμε από την ΕΤΗΠΤΑ να ενημερώσει τον κλάδο για το θέμα αυτό για να μην υπάρχουν ασάφειες και διαφορετικές ερμηνείες από όσους δεν ζητήθηκε εξουσιοδότηση.