Λάβαμε πλειάδα τηλεφωνημάτων και διαμαρτυριών σχετικά με τις εξουσιοδοτήσεις που ζητά το σωματείο.

Η πλειοψηφία είναι υπερήλικες συνταξιούχοι με κινητικά και άλλα προβλήματα υγείας.

Τους ζητούν νέα εξουσιοδότηση, λόγω λανθασμένου περιεχομένου της προηγούμενης που εχουν καταθέσει, χωρίς να τους έχουν στείλει ή δημοσιεύσει υπόδειγμα, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν τι πρέπει να γράψουν. 

Επικοινωνήσαμε με την γραμματεία, η οποία αρνήθηκε να μας ενημερώσει για ποιό θέμα ζητείται η εξουσιοδότηση και ποιούς σφορά και μας παρέπεμψε στον πρόεδρο του οποίου το τηλέφωνο είναι απασχολημένο. Υπάρχει επιλεγμένη ενημέρωση;

Ζητήσαμε λοιπόν να επικοινωνήσει μαζί μας. Αναμένουμε...

Θέματα που είτε αφορούν όλα τα μέλη ή ορισμένα εξ αυτών πρέπει να ανακοινώνονται και να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του σωματείου. Η τηλεφωνική επικοινωνία και τα sms δεν αρκούν για την ενημέρωσή τους. Υπόδειγμα της εξουσιοδότησης έπρεπε ήδη να έχει δημοσιευθεί.