Δικαιώθηκαν οι πρώην εργαζόμενοι Τεχικοί Τύπου της Χ. Κ. Τεγόπουλος, που είχαν ασκήσει επίσχεση εργασίας, από το Εφετείο, που τους αναγνώρησε το δικαίωμά τους για αποζημίωση απόλυσης.

Οι εργαζόμενοι εκπροσωπούντο από την δικηγόρο Κατερίνα Φλίνου.