Την επέκταση του προγράμματος της ΔΥΠΑ για την κατάρτιση 80.000 ανέργων, σε δεξιότητες όπου οι επιχειρήσεις έχουν έλλειψη προσωπικού, όπως το ψηφιακό εμπόριο, τα logistics, το ψηφιακό marketing, αλλά και η ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και η πράσινη επιχειρηματικότητα.

Το πρόγραμμα αυτό  λόγω της μεγάλης ζήτησης που εκδηλώθηκε οι θέσεις εξαντλήθηκαν και σύντομα θα ανακοινωθεί η επέκτασή του.