Επειδή ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΗΠΤΑ  δυσκολεύονται να κατανοήσουν τον ορισμό της λέξης "διαφάνεια", παραθέτουμε παρακάτω την έννοιά της ώστε να εμπλουτίσουν τη γνώση τους στην ελληνική γλώσσα.

Η διαφάνεια είναι η ποιότητα ορισμένων αντικειμένων ή υλικών μέσω των οποίων διέρχεται το φως και μπορείτε να το δείτε. Για παράδειγμα, η διαφάνεια ενός λευκού φύλλου, νερού ή γυαλιού.

Είναι επίσης γνωστές ως διαφάνεια οι εικόνες ή οι διαφάνειες που προβάλλονται, είτε σε έκθεση είτε σε συνέδριο, σε λευκή οθόνη και περιέχουν πληροφορίες και εικόνες.

Στον κινηματογράφο, καλείται διαφάνεια η τεχνική απεικόνισης που καταγράφεται μέσω φωτογραφικής συσκευής.

Από την άλλη πλευρά, ο όρος διαφάνεια χρησιμοποιείται για να δείξει τη θετική συμπεριφορά των ατόμων.

Λέγεται ότι ένα άτομο είναι διαφανές όταν είναι ειλικρινής, υπεύθυνος, αναλαμβάνει τις συνέπειες των πράξεών του, (π.χ. φιάσκο ΕΔΟΕΑΠ), δεν ψεύδεται ή δεν έχει μυστικά (π.χ. δεν κρατά μυστική από τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου την υποβολή της αίτησης συνταξιοδοτησής του).

Για πολλούς ανθρώπους, η διαφάνεια είναι μια κοινωνική αξία που δημιουργεί εμπιστοσύνη, ασφάλεια και δείχνει τη θετική πλευρά των ατόμων.

Μεταξύ των λέξεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συνώνυμο της διαφάνειας είναι η σαφήνεια, η διαύγεια, η φωτεινότητα, η ευκρίνεια.