Μόνο για το ενδεκάμηνο που μεσολάβησε από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016 δικαιούνται να λάβουν αναδρομικά για τις περικοπές που υπέστησαν στις συντάξεις τους οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα εάν είχαν προσφύγει στα δικαστήρια ή όχι, ενώ δικαιούνται τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων και των τριών δώρων (Χριστουγέννων-Πάσχα–θερινής άδειας) μόνο οι συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι 31.7.2020.

Με λίγα λόγια, όσοι συνταξιούχοι του σωματείου μας είχαν προσφύγει στα δικαστήρια, χωρίς να υποστούν μάλιστα καμία οικονομική επιβάρυνση, ύστερα από πρωτοβουλία της προσωρινής διοίκησης της ΕΤΗΠΤΑ που είχε διοριστεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 23 Απριλίου 2018, με πρόεδρο τον Φώτη Απεσάκη και γενικό γραμματέα τον Ιωάννη Μπελίκα, δικαιώνονται και θα λάβουν αναδρομικά για το ενδεκάμηνο από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016 των επικουρικών συντάξεών τους καθώς και τα αναλογούντα ποσά για δώρα  Χριστουγέννων - Πάσχα και επίδομα αδείας

Ενδεικτική η παράθεση αποσπάσματος της αποφάσεως της Ολομελείας του ΣτΕ.

 «Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο έκρινε, ότι οι επίδικες διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4714/2020, με τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση ποσών που αντιστοιχούν μόνον σε περικοπές κύριων συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και απόσβεση των αξιώσεων για επιπλέον ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές επικουρικών συντάξεων και καταργήσεις επιδομάτων εορτών και αδείας μόνον όμως για όσους δεν είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι τη δημοσίευση του ως άνω νόμου ( 31.7.2020 ), αφορώσες ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα αναγόμενο στο παρελθόν, δεν θεσπίζουν πάγιες περικοπές των συνταξιοδοτικών παροχών και, για το λόγο αυτό, δεν θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση ούτε θέτουν σε διακινδύνευση το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβιώσεως των συνταξιούχων, αλλά θεσπίζουν έκτακτο μέτρο δημοσιονομικού χαρακτήρα, το οποίο, ως εκ της φύσεώς του, δεν απαιτείται να συνοδεύεται από ειδική επιστημονική μελέτη».

Μετά την έκδοση των αποφάσεων 1403-7 του 2022 το θέμα των αναδρομικών κλείνει αμετάκλητα και τα αρμόδια υπουργεία είναι υποχρεωμένα να αποτυπώσουν σε αριθμούς τα αναδρομικά που πρέπει να πάρουν οι συνταξιούχοι.