Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή της Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α. που προέκυψαν μετά τις εκλογές της 28, 29 και 30 Μαϊου 2022:

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ όπως πάντα:    Μυλωνάς Γεώργιος (συνταξιούχος)
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:             Διάκος Σπυρίδων
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ              Χάικος Κωνσταντίνος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:            Σαλλιών Σπυρίδων (συνταξιούχος)
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:     Κυριακόπουλος Λεωνίδας
ΤΑΜΙΑΣ:                                 Κανέλλη Ευγενία
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ:                     Κυριαζής Ανδρέας
                                               Κότσικας Μιχαήλ
                                               Παπαδάκης Σωτήριος
ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ:       Λύρας Δημήτριος
ΕΦΟΡΟΣ:                              Τρέλλης Αθανάσιος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:                         Βουργέντης Γεώργιος
                                               Καλαμάρης Στέφανος

Εξελεγκτική Επιτροπή

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                  Βλάχος Κωνσταντίνος
ΜΕΛΗ:                                Κεφαλάς Ιάκωβος
                                            Βρεττός Ιωάννης