Ένσταση υποβλήθηκε προς τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους και την Εφορευτική Επιτροπή κατά της εκλογικής διαδικασίας που διεξάγεται για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΗΠΤΑ.

 

Αθήνα 30/05/2022

Προς

Τους δικαστικούς αντιπροσώπους

Και την εφορευτική επιτροπή της εκλογικής διαδικασίας της «Ένωσης. Τεχνικών Ημερησίων και Περιοδικού Τύπου Αθηνών» της 28,29 και 30/5/22

ΕΝΣΤΑΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Χαράλαμπος Κοντός, Γενικός Γραμματέας της ΕΤΗΠΤΑ δηλώνω ότι δεν ζητήθηκαν ούτε παραδόθηκαν στους δικαστικούς αντιπροσώπους από εμένα εκλογικοί κατάλογοι θεωρημένοι και ελεγμένοι βάση του μητρώου που διατηρεί η Γεν. Γραμματεία στα επίσημα βιβλία των μελών της.

Ως εκ' τούτου οι κατάλογοι που χρησιμοποιούνται στην εκλογική διαδικασία δεν είναι έγκυροι