Σήμερα αποστείλαμε προς τον γραμματέα της ΕΤΗΠΤΑ την παρακάτω επιστολή:

ΠΡΟΣ

Τον Γενικό Γραμματέα

Της «¨Ένωσης Τεχνικών Ημερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών» Χαράλαμπο Κοντό

Παρακαλώ όπως μου χορηγηθεί αντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποστολή εξώδικου σε απάντηση της επιστολής παραίτησής μου.

Επίσης αντίγραφα των πρωτοκολλημένων εγγράφων της παραίτησης και της απάντησής μου στο αποσταλέν εξώδικο.

Οφείλω να σας επισημάνω ότι έχετε υποχρέωση δημοσίευσης των ανωτέρω επιστολών στην ιστοσελίδα της ΕΤΗΠΤΑ, ως πράξατε με το εξώδικο που μου αποστείλατε.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

Με εκτίμηση

ΑΛΦΡΕΔΟΣ  ΑΛΟΣΚΟΦΗΣ

Μέλος της ΕΤΗΠΤΑ

 

Στη συνέχεια ο Γραμματέας, ως όφειλε, έδωσε εντολή στην γραμματεία να δημοσιεύσει την απάντηση στην ιστοσελίδα της ΕΤΗΠΤΑ.

Μετά από παρέμβαση και εντολή, όπως μας ανέφερε,του διορισμένου προέδρου Γ. Μυλωνά, δεν εκτελέστηκε η παρακάτω οδηγία του, με αποτέλεσμα να μας στείλει την εξής δήλωση:

 

EPISTOLI PROS GRAMMATIA KONTOY

Μετά από παρέμβαση και εντολή του διορισμένου προέδρου Γ. Μυλωνά δεν εκτελέστηκε η παραπάνω οδηγία μου.

Κατόπιν τούτου δηλώνω προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προς πάσα κατεύθυνση ότι η ενέργεια αυτή δεν συνάδει με τις καταστατικές διατάξεις (άρθρο 6 Κεφ. Γ’), προσβάλει το κύρος του σωματείου και ουδεμία ευθύνη φέρω σε περίπτωση νομικών συνεπειών.

Με τιμή

Ο διορισμένος Γ. Γραμματέας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΤΟΣ