Σε κάλεσμα της προσωρινής διοίκησης της ΕΤΗΠΤΑ προς τα μέλη της Ένωσης σχετικά με τις εκλογές της 28, 29 και 30 Μαϊου 2022, αναφέρουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές και όσοι δεν είναι οικονομικά ενήμεροι, αποδίδοντας στο ταμείο του συλλόγου το ποσό των 10 ευρώ και θα συνομολογούν τη ρύθμιση της συνολικής οφειλής τους.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η όποια ρύθμιση για να είναι έγκυρη θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με την καταβολή της προκαταβολής, να ορίζονται οι δόσεις και να υπογράφεται εκτός από τον οφειλέτη  από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της ΕΤΗΠΤΑ φέροντας και την σφραγίδα του συλλόγου.

Επισημαίνουμε δε ότι η δέσμευση αυτή εγείρει νομικές αξιώσεις σε περίπτωση μη τήρησης από τον οφειλέτη του χρονοδιαγράμματος εξόφλησης της οφειλής.