Η «προσωρινή διοίκηση» της ΕΤΗΠΤΑ ανακοίνωσε, κατόπιν εορτής, την καταβολή του επιδόματος Πάσχα στους μακροχρόνια ανέργους και τις προϋποθέσεις χορήγησής του.

Ενώ πριν τον διορισμό της, είχε όλο τον χρόνο στην διάθεσή της ώστε να φροντίσει στην έγκαιρη καταβολή του, δυστυχώς είναι άλλη μια απόδειξη έλλειψης συντονισμού, υπευθυνότητας και ιδιοκτησιακής λογικής στην λειτουργία της απέναντι στα δοκιμαζόμενα άνεργα μέλη της. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τον Γενικό Γραμματέα καταρτίζουν την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων.

Για να λάβει ένας μακροχρόνια άνεργος το βοήθημα από την ΕΤΗΠΤΑ πρέπει να υποβάλει την αίτησή του μέχρι τις 6 Μαΐου 2022 και να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να είναι μέλος της ΕΤΗΠΤΑ συμπληρωμένα, τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
2. Να έχει ενήμερη κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
3. Να είναι ενήμερος ταμειακώς τρεις (3) μήνες προ των ανωτέρω εορτών.
4. Να έχει πάρει τουλάχιστον μία φορά ανεργία από το ΤΑΤΤΑ.
5. Να μην έχει απουσιάσει από την τελευταία Γενική Συνέλευση του Κλάδου, τακτική ή έκτακτη.
6. Να έχει ψηφίσει κατά τις τελευταίες εκλογές της Ένωσης.
7. Για τις περιπτώσεις 5 και 6 εφόσον απουσιάσει λόγω ασθενείας, θα προσκομίζει χαρτί από γιατρό ότι ήταν ασθενής και τότε θα λογίζεται ότι συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση ή τις αρχαιρεσίες (εντός δύο μηνών).